PAGINA 17 VERKIEZINGSPROGRAMMA VHP

De wisselkoers is in de afgelopen maanden enorm gestegen. We kunnen stellen, dat onze oude vriend hyperinflatie, uit het middagdutje is ontwaakt en waart over een september dat alleszins stabiel had behoren te zijn, vanwege de post-covid-toerismevaluta, het politiek reces en ‘earnings season’, waarbij het beursgroepje aan vennootschappen, zelfs na pijnlijke IFRS-becijfering, geen onaardig jaarnieuws te rapporteren had. In plaats daarvan, blijkt er voor bijna een miljard verkapt monetair gefinancierd te zijn in een hele korte periode, is het geheel team dat aan de hand van persoonlijk verdiend vertrouwen, het schip van Financiën wist te sturen, vertrokken, is IMF-steun voor 2022 niet meer te verwachten, zal de pompprijs van brandstof verder stijgen, ondanks dat de wereldprijs omlaag gaat. Het stoppen met informatie aanleveren aan ratingbureaus is nooit een goed teken. Het stoppen met rente betalen aan obligatiehouders evenmin. Je zou verwachten dat in een economische crisis, een bestuursteam waar de nummer één en nummer twee posities niet door een econoom vervuld werden, de rest van het kabinet zou barsten van economen, macro-economen als het even kon. Met het vertrek van Achaibersing zit er welgeteld een enkele econoom milieubeleid te vormen, op wiens schouders de taak rust in de Raad van Ministers een steentje vanuit deskundigheid, gevormd in vak educatie, bij te dragen. Wie het herstelplan herleest, weet inmiddels dat President Santokhi, dat faliekant verkeerd gepland en desastreus ondermaats uitgevoerd heeft. Er is vol ingezet op diaspora kapitaal, onder verschillende noemers, maar er is niet één enkele diaspora euro Suriname binnengevloeid in de vorm van investeringen. Het diaspora team is zelfs formeel volledig teruggetreden (net als overigens het financieel team). De denkfout die gemaakt zou zijn, volgens de President, is dat IMF en/of het schuldenakkoord met bestaande schuldeisers nieuwe investeringen niet toelaten. De VHP heeft echter met ongepast en onrealistisch optimisme een verkiezing lang gezworen, dat het IMF niet nodig en niet welkom was. Hetzelfde over-optimisme was de schaduwinkt van het ‘eigen’ IMF-plan. Een plan, dat niet door enige organisatie die stakeholders vertegenwoordigde, gedragen werd. Niet de VES, niet de landsdienaren, niet de oppositiepartijen, die daar overigens niet tijdig over geconsulteerd zijn, niet de consumenten, wier koopkracht geraakt werd. Niet de nu zogenaamd strategische partners, zoals exporteurs of de brandstofleveranciers. Niet de geldwisselkantoren en niet de banken. Geen wonder dat in de uitvoeringsfase de frictie met elk van deze partijen, de uitvoerbaarheid sloopte, of beter gezegd als een zenuw blootlegde. Er zijn acht landen, naast de Verenigde Staten zelf, ter wereld, waarvan de US-dollar, het betaalmiddel is. Landen met bevolkingen groter dan Nederland en vele malen groter dan Suriname. Een aardig deel ervan op het westelijk halfrond. Allemaal in goed overleg met en ondersteuning van de Amerikaanse monetaire autoriteiten. Qua omvang zou het ze minder uitmaken dan een gemiddelde wijk in een gemiddelde stad.
Leg de SRD naast de meeste crypto currency die men zo vreest en jaar na jaar, ontloopt crypto de SRD niet veel in stabiliteit, terwijl er plus jaren zijn. De SRD is in haar kort bestaan nog nooit in waarde toegenomen. Pak een vliegtuig, steek een grensrivier of grensgebergte over en je hebt papier in handen, waarvoor je, met duizenden, nog geen bordje soep zou kunnen kopen.
Het is een papieren herinnering aan wanbeleid, importmentaliteit, instabiliteit en de bereidheid van een stelsel waarin de grootste wanbetaler, de grootste wanbestuurder, tegelijkertijd ook de grootste werkgever, opdrachtgever en schuldenaar van bijna ieder huishouden of iedere onderneming is: de Staat Suriname.
De koers is sinds u bent begonnen met lezen, al met wat centen gestegen, dus laat me mijn eindeloos herhaalde en vermoeide aanbevelingen, voor de zevenhonderdste keer grijsdraaien: benoem in een economische crisis, economen in je beleidsteam. Je zou toch geen operatiekamer inwandelen zonder artsen?
Sla de brug naar de voltallige oppositie en ga rond de tafel voor unanieme benoemingen bij je monetaire autoriteiten: deze leiders hebben draagvlak nodig.
Betrek alle stakeholders tijdig bij de nationale, middellange termijn plannen die je maakt, doe er niet zo geheimzinnig over en stop met achterkamertjes deals die het niet voorbij de voordeurdrempel halen.
Dollariseer de economie of kies voor mijn part voor de euro, als munteenheid van je buurland, nummer een reisbestemming van je kapitaalvlucht en je braindrain en opleiding tuin voor je bestuurders. Verplicht de cambio’s binnen 90 dagen het beleid om te buigen naar een dienstverlener, in opdracht van en onder toezicht van de banken, binnen bankgebouwen, met 24 uur supervisie van roulerende observatoren namens de Deviezencommissie en de Centrale Bank van Suriname, met steekproeven door de CARICOM en US Federal Reserve en ECB observatoren.
Biedt een amnestieregeling van repatriatie van valuta, waarbij zorgbestedingen, onderwijsuitgaven en productie-investeringen, tegen 0 procent belasting en geen enkel rapportagecriterium, terug naar Surinaamse banken mogen worden gestort van overal ter wereld, zonder als inkomen gerapporteerd te worden aan de Belastingdienst.
Onderteken een Memorandum of Understanding met alle voorzitters van alle politieke organisaties over vijf universele maatregelen gericht op exportverhoging, importvervanging en stimulering van nationale productie, waaraan iedere politieke partij zich toewijdt en waarvan afwijken in de komende vijf jaar, … ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname