OW presenteert twee projecten met particuliere inbreng

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken maakt zich sterk voor Public Private Partnership (PPP) met nationale en internationale bedrijven. De ingenieurs Kees Boender en Soeratmin Moestadja hebben een presentatie gegeven gisteren. Boender gaat in op de haalbaarheid van een mogelijke nieuwe brug over de Surinamerivier. Moestadja geeft een uiteenzetting over afvalbeheer. Deze projecten zullen op publiek-private partnerschapsniveau uitgevoerd worden. Nurmohamed zei in De Nationale Assemblee vrijdag bij de begrotingsbehandeling dat particulieren veel meer betrokken zullen worden bij het investeringsbeleid van de regering.

Boender geeft aan dat de meerwaarde van nog een brug over de Surinamerivier vrij duidelijk is. “De Jules Wijdenboschbrug is overbelast en inmiddels ontoereikend. Wij hebben diverse studies liggen, maar willen alles goed op een rijtje zetten en dat gaat binnen een PPP-deal gebeuren”. Hij geeft aan dat de huidige studies opnieuw beoordeeld en de nieuwe studies ontwikkeld moeten worden. Investeerders zullen nu een request for proposals ontvangen, inclusief de terms of reference met meer details. Hierna zullen zij worden uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen.

Nurmohamed geeft aan dat de trend van het beleid nu zal zijn om particulier initiatief te stimuleren. Hij merkt op dat een nieuwe brug over de Surinamerivier belangrijk is, gezien de ontwikkelingen in het district Commewijne en Wanica. “De ontwikkelingen zijn groot als het gaat om ondernemers, landbouwers, veeteelthouders, toeristen, ecocentra, nature events en bebouwing. De dringende noodzaak voor een extra brug is belangrijk”, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Moestadja legt uit wat de problemen zijn rond vuilstortplaats Ornamibo. Echter brengt dit enorme overlast teweeg voor buurtbewoners. Het afval wordt regelmatig afgedekt met zand, wat de Staat heel veel kost. De vuilstortplaats vormt een ernstige bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. Gemiddeld wordt er jaarlijks 200.000 m3 afval gedumpt, afkomstig van huishoudens alsook winkels, markten, kantoren, industrieën en ziekenhuizen. Afvalbeheer en vuilverwerking moet effectiever en efficiënter worden ingericht. Energieopwekking uit afval is een mogelijke oplossing.

Roosterverbranding is volgens Moestadja verreweg de meest gebruikte technologie. “De technologie is jarenlang bewezen, heeft minimaal risico en is zeer betrouwbaar. Voorbehandeling van het afval is nauwelijks nodig en het rendement van de installatie is goed”, zegt hij. De focus zal ook liggen op afvalscheiding en recycling. Het afvalscheidingsproject KONI DOTI zal als referentiepunt gebruikt worden. De United Nations Industrial Development Organization, heeft dit op 23 februari in samenwerking met de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu en OW, opgestart in het ressort Blauwgrond. De afvalscheiding beoogt de volgende doelen: het bewustmaken van Surinamers over het belang van afval scheiden; verminderen van de hoeveelheid gedumpte afval te Ornamibo en het stimuleren van de lokale recycling.