OW-minister Nurmohamed: “Speciale aandacht voor mensen met beperking bij nieuwe bouwvergunningen”

“Ook deze burgers leveren een bijdrage”
Alle burgers moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun bijdrage te leveren en een zo normaal mogelijk leven te leiden. Zo stelt minister Riad Nurmohamed van Openbare  (OW)  tegenover Dagblad Suriname. 
Het ministerie heeft in de afgelopen jaren veel gewerkt op dit gebied. 
“OW heeft mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld om ook hun bijdrage te kunnen leveren aan de werkzaamheden van het ministerie. Wij hebben strenge voorwaarden bij de bijgestelde voorwaarden vastgesteld. Het ministerie heeft besloten dat de vergunningen van bouwwerken, zakenpanden en overheidskantoren verplicht aangepast moeten worden om mensen met een beperking te accommoderen. Zonder deze voorzieningen zullen er geen vergunningen verstrekt worden”, zegt de minister resoluut. 
Dit is opgenomen in de vergunningsvoorwaarden en het Bouwbesluit. Het ministerie van OW heeft reeds een aanzet gegeven om haar voorzieningen aan te passen, zoals speciale verkeersborden voor het parkeren en bij de hoofdingang van OW is er een speciaal pad aangelegd  voor mensen met een rolstoel. De minister geeft voorts aan, dat het de bedoeling is dat alle overheidskantoren langzamerhand vriendelijker en toegankelijker worden voor mensen met een beperking.