Overstromingslachtoffers Brokopondo eisen 150 miljoen euro schadevergoeding

door Ivan Cairo
PARAMARIBO — Drie bewoners van Brokopondo hebben namens de getroffen gezinnen in het district een schadeclaim neergelegd bij president Chandrikapersad Santokhi vanwege de overstromingen. Ivonne , ex-parlementariër tevens kapitein van Klaaskreek, Iwan Adjako (kapitein van Kajapati en Saloebanga) en politiek activiste Regita Edenburg stellen in hun verzoekschrift dat de president en de directie van Staatsolie “bij mondelinge besluit” dertien dorpen langs de benedenloop van de Surinamerivier in het district Brokopondo onder water hebben gezet. Daarnaast weigeren ze de gedupeerde burgers van de ondergelopen gebieden schadeloos te stellen.
Het “bestreden besluit” om water uit het stuwmeer te spuien met het noodlottige gevolg voor de dertien dorpen “is niet vooraf bekendgemaakt noch op enigerlei wijze gecommuniceerd met de plaatselijke Saramaccaanse gemeenschap”, wordt aangevoerd. De verzoekers hebben het in Leiden, Nederland gevestigde juridisch adviesbureau King Juridisch Adviseurs in de arm genomen als gemachtigde. Zij eisen namens de Saramaccaanse gemeenschap minimaal 150 miljoen euro als schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. Het bedrag dient te worden gestopt in een nog op te richten fonds.
Misdaad tegen menselijkheid
Desgevraagd zegt tegen dat een deskundige in de arm is genomen die intussen een rapport heeft opgemaakt over de omvang van de schade als gevolg van de overstromingen. “Aan de hand daarvan hebben we die schadeclaim ingediend”, stelt ze. geeft aan dat is gekozen voor een schadeclaim omdat is geconstateerd dat de regering niet serieus is omgegaan met de situatie in het overstroomde gebied. Ze constateert een stiefmoederlijke behandeling.

“Dat is de wijze waarop men omgaat met ons in het binnenland en ik pik het niet meer”

De dignitaris stelt dat Brokopondo nu al drie maanden onder water ligt zonder dat er van echte hulp of aanpak van de situatie iets te merken is. “In Paramaribo zitten de mensen een halve dag onder water en voordat je denkt komt iedereen met hulp.” De klagers typeren wat zich in hun district heeft afgespeeld als “een misdaad tegen de menselijkheid”. “De veroorzakers van deze watersnoodramp kunnen niet straffeloos blijven. En de schade van de gedupeerden dient geheel en snel te worden vergoed.
De advocaat heeft de president één week de tijd gegeven om te reageren op het verzoekschrift. Als er geen afdoende reactie komt, zullen de verzoekers juridische stappen nemen om toch genoegdoening te krijgen. “Ik heb niets tegen de regering, maar omdat ik weet dat ik rechten heb en ik weet dat mijn rechten zijn geschonden, heb ik het besluit genomen om dit te doen”, aldus .
Een zwaar getroffen huis langs de weg in Brokopondo Centrum. [: Euritha Tjan A Way]Saamaka-vonnis
In het verzoekschrift is ook een koppeling gemaakt met het Saamaka-vonnis. Geëist wordt dat de regering de nog niet uitgevoerde onderdelen van dat vonnis dat in 2007 werd uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten eindelijk uitvoert. Opeenvolgende regeringen hebben nagelaten dit vonnis uit te voeren. “Het is nu tijd dat het wordt uitgevoerd”, aldus de verzoekster. Ze voegt eraan toe dat de overheid op geen enkele wijze communiceert met de Saamaka-gemeenschap waarom het vonnis niet wordt uitgevoerd. Dat is de wijze waarop men omgaat met ons in het binnenland en ik pik het niet meer.”
Verzoekers hebben ook aanstoot genomen aan uitspraken van oud-minister Richard Kalloe die in een radio-interview heeft aangegeven dat marrons prehistorische mensen zijn. Zij ervaren de uitspraken als racistisch Het wordt president Santokhi kwalijk genomen dat hij publiekelijk geen afstand heeft genomen van de uitspraken van Kalloe en hem niet publiekelijk tot de orde heeft geroepen. Ook zit het de verzoekers niet lekker dat de waarnemend procureur-generaal tot nu toe geen strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van de uitlatingen van de voormalige bewindsman.