OVERLEVEN WORDT STEEDS MOEILIJKER

Het is meer dan duidelijk, dat de hele samenleving nu een heel zware periode doormaakt. Dit komt hoofdzakelijk door de verschillende prijsverhogingen. Alls gelet wordt op wat er nu speelt, de schaarste aan girale valuta, en de wisselkoersstijging etc., kan geconcludeerd worden dat het veel moeilijker zal worden, te overleven. Enerzijds is het de wisselkoers die het leven zwaarder maakt, terwijl anderzijds een heleboel verhogingen drukken op het budget van de burgers.
De stijgende meelprijs, de tweede aanpassing van het energietarief, de aanpassing van belastingen, vormen een enorme hap in de inkomsten van de doorsnee Surinamer. Er is alleen maar olie op het vuur gegooid, door de tweede verhoging van de stroomtarieven. Deze maand werden de stroomtarieven nog met 10 procent verhoogd. Dit is namelijk in navolging van de met de overheid gemaakte afspraken over de tweede trede van de tariefaanpassing. Volgens de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), kunnen klanten waarvan het maandelijkse stroomverbruik 400 kilowattuur (kWh) of lager bedraagt, in aanmerking komen voor het overbruggingstarief. Maar zal dit de mensen echt helpen? Het is duidelijk dat deze verhogingen te maken hebben met de uitvoering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) programma; echter kan het volk dit niet zo makkelijk dragen.
De regering heeft een aantal keren beloofd, verlichting te brengen, maar wie had kunnen bevroeden dat het tegenovergestelde zou gebeuren. Wij begrijpen wel dat de regering niet van deze aanpassingen kan afstappen, maar hoe zit het met het welzijn van de samenleving. Momenteel kunnen we niet spreken van welzijn of welvaart. Vooral wanneer het duidelijker wordt, dat heel veel mensen door de situatie ziek raken of armer worden. De regering moet gaan beseffen, dat het veel zwaarder wordt voor de samenleving. De economie moet wel hersteld worden, maar niet te koste van een ziek en of ongezond volk. Er moet evenwicht gezocht en gevonden worden, dat zaken wederom dragelijk worden.
The post OVERLEVEN WORDT STEEDS MOEILIJKER .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname