Oud-HvJ Klein-Jules kandidaat voor Anticorruptiecommissie

PARAMARIBO — Cynthia Klein-Jules, die voor het laatst hoofdofficier van justitie was, is één van de acht kandidaten die is voorgedragen om zitting te nemen in de Anticorruptiecommissie die moet worden ingesteld. Intussen is de openbare aankondiging gepubliceerd. Geheel in lijn met de Anticorruptiewet heeft elke burger dertig dagen de tijd schriftelijk bezwaar te tekenen tegen één van de acht kandidaten. Dat kan bij de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi.
Klein-Jules was openbare aanklager in de geruchtmakende rechtszaak rond de Centrale Bank van Suriname, maar kon die niet tot het einde uitzien vanwege haar pensionering. Het Openbaar Ministerie zat door haar vertrek ook zonder hoofdofficier van justitie, terwijl er wettel