Organisaties voor jongeren met een beperking bezoeken AWJ-minister

Minister Steven Mac Andrew van het Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft de reeks gesprekken met personen en organisaties die hij ontvangt in het kader van zijn opendeurbeleid, voortgezet op vrijdag 22 juli. Bianca Graskamp van de Stichting B’Art, Culture & Sport Empowerment, Carlos Helber van de First Class Youth Foundation en Humphrey Eendragt van de Stichting Mi Kan Du, brachten in dat kader een bezoek aan de bewindsman.
De bovengenoemde organisaties richten zich op een specifieke doelgroep, namelijk jongeren met een beperking. Ook bij de aanvang van dit gesprek heeft de minister het belang benadrukt van dialoog, samenwerking en participatie gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen die de ontwikkeling van Suriname ten goede komen.
Mac Andrew zei dat het ministerie zich zal blijven inzetten voor deze speciale groep. Zo deelde hij mee dat de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking, kan blijven rekenen op verdere ondersteuning van het ministerie, wat zal neerkomen op voortzetting van landelijke trainingen en begeleiding van personen met een beperking om hen zelfredzaam te maken en tegelijkertijd te halen uit de sociale isolatie. Hij kondigde in dit verband aan, dat bij het opstellen van het Derde Decent Work Country Programma, dat vanaf begin volgend jaar uitgevoerd zal worden, ook de focus gelegd zal worden op Decent Work voor personen met een beperking. De minister bracht ook in herinnering de belangrijke rol die de werkarmen van het ministerie, namelijk de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) hebben gespeeld bij de uitvoering van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project, waarbij personen met een beperking zijn getraind en begeleid, onder andere in het opstarten van een onderneming. De minister gaf aan, dat er ook incentives zijn verstrekt aan de betrokkenen, zodat zij daadwerkelijk een aanvang konden maken met hun activiteiten of deze konden verbeteren en/of uitbreiden.
Mac Andrew vindt een programmatische samenwerking met ngo’s, buurtorganisaties en stichtingen, die zich richten op verschillende doelgroepen onder jongeren, de meest effectieve werkwijze om specifieke en risicogroepen te kunnen bereiken voor trainingen en begeleiding. Ook jongeren met een beperking behoren volgens hem tot de groep die bijzondere aandacht geniet van het ministerie. Hij zal daarom de werkarmen van het ministerie (SAO en SPWE) instrueren om ook bij deze doelgroep hun reguliere trainingen en begeleidingstrajecten te promoten. De minister zal ook intern nagaan hoe en op welke wijze met elkaar samengewerkt kan worden ten voordele van de doelgroep.
De vertegenwoordigers van de drie aanwezige organisaties hebben de minister en zijn staf inzicht gegeven in hun begeleidingsactiviteiten gericht op jongeren met een beperking. Ze hebben ook gepleit voor trainingen en andersoortige ondersteuning vanuit het ministerie en zijn werkarmen ten behoeve van deze groep. De stichtingen hopen op een goede samenwerking met het ministerie.
 
The post Organisaties voor jongeren met een beperking bezoeken AWJ-minister .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname