Organic zet protest voort: ‘Geen behoefte aan gesprek met president’

PARAMARIBO — Team Organic, met trekkers Sergio Gentle, Maisha Neus, Dave van Aerde, Raoul Hellings en Marleen Cameron, gaat niet in op de uitnodiging van president Chandrikapersad Santokhi. Ook worden de protestacties niet beëindigd zolang niet aan de eisen van de initiatiefnemers wordt voldaan. Het staatshoofd had de actievoerders maandagavond in een verklaring opgeroepen zich te bundelen en een afvaardiging samen te stellen met wie hij graag in dialoog gaat. “Wat mij betreft een nationaal dialoog, want alleen samen komen we eruit.”
Echter, Team Organic heeft nog dezelfde avond laten weten geen behoefte te hebben “om in privé of in klein verband met u in conclaaf te treden”. “Wij willen achteraf niet het verwijt krijgen dat we heulen met de regering voor eigen persoonlijk gewin. Een nationaal dialoog daarentegen, waarbij alle mediahuizen en ter zake deskundigen aanwezig zullen zijn, klinkt beter in de oren.”

“Wij hebben geen boodschap aan mooie woorden. Die zaken hebben we nu al twee jaar moeten aanhoren”

De initiatiefnemers van het volksprotest, dat maandag begon en dinsdagochtend bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wordt voortgezet, zeggen goede nota te hebben genomen van de inhoud en de strekking van het statement van de president. “Het is ons en de Surinaamse samenleving opgevallen dat de toonzetting en de geest daarvan een andere is dan de arrogante houding die wij van u gewend zijn.”
Maar aangezien Santokhi, volgens team Organic, niet concreet aangeeft aan welke van de eisen van de groep hij bereid is te werken, wordt aangenomen dat dat een wenselijkheid is voor de toekomst. “Bovendien hebben wij geen zin in samenweefsels van verdichtselen en hebben wij geen boodschap aan mooie woorden. Die zaken hebben we nu al twee jaar moeten aanhoren.”
Enkele van de teksten die de mensen maandag bij zich hadden tijdens het volksprotest. [: Arjen Stikvoort]Team Organic vervolgt:
“Ten overvloede wensen wij onder uw aandacht te brengen dat deze regering vanaf haar aantreden heeft bewezen onbetrouwbaar te zijn, niet bereid te zijn op een deugdelijke manier verantwoording af te leggen en een zekere mate van arrogantie aan de dag te leggen tot ergernis van de samenleving. Weshalve wij – aangezien u daarom vraagt – onder uw aandacht brengen een aantal eisen waaraan de regering eerstens zou moeten voldoen, aleer de acties zullen worden gestaakt:
1. dat u per direct de ‘friends and family‘-benoemingen, van uw totale regering, waaronder ook die van de first lady, Leo Brunswijk en alle andere dubbele en dubieuze benoemingen, zoals Maaltie Sardjoe et cetera binnen 48 uur na heden worden teruggedraaid;
2. dat u per direct de samenleving uitlegt hoe de brandstofprijs tot aan de pomp tot stand komt en waarom de samenleving continu te maken heeft met verhogingen, terwijl wereldwijd de prijzen zijn gekelderd;
3. dat er per direct een duurzame oplossing komt voor de zorgsector om adequate medische zorg te garanderen, zoals neonatale zorg, Bazo-kaarten-problematiek, beter betalen zorgpersoneel om braindrain tegen te gaan en importeren van specialisten uit Caricom of Cuba om de opengevallen plekken te dichten;
4. dat per direct het verpleegkundig personeel over zijn Covid-19-vergoeding kan beschikken.
5.  dat u per direct het besluit neemt om de minister van Financiën en Planning op non-actief te stellen, omdat u met uw handelingen de samenleving in verwarring brengt en u ons het signaal geeft dat u een deel van “uw kinderen” een andere behandeling geeft, niet alleen, maar dat u ook de “andere kinderen” in de gelegenheid stelt om, simultaan met een strafrechtelijk onderzoek, een intern onderzoek te laten instellen. Doelende op de minister van Financiën en ex-minister Pokie. En indien u het niet door heeft vanwege uw drukke werkzaamheden, willen wij u erop attenderen dat dit voor polarisatie heeft gezorgd.
6. dat de samenleving er recht op heeft te weten wat er concreet is gebeurd in de case van de Hakrinbank-directeur. Vrouwen voelen zich nu hiermee aan de grieven van mannen op de werkvloer overgelaten, dus eisen we dat het Openbaar Ministerie exact uitlegt waarop zijn bevindingen zijn gebaseerd om tot de conclusie te komen dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. In dat kader eisen wij van het parlement dat de wet ‘Seksueel molest op de werkvloer’ binnen een week op de agenda wordt geplaatst ter behandeling;
7. dat het generaal pardon in de houtsector per direct wordt ingetrokken, want hiermee bevordert u corruptie en chaos.
8. dat er duidelijkheid, transparantie en behoorlijke communicatie komt als het gaat om het CBvS-schandaal. Wie zijn de betrokkenen, et cetera;
9. we eisen per direct verlaging van de EBS-tarieven;
10. we eisen per direct een financiële influx voor het onderwijs, zodat er middelen worden vrij gemaakt voor goed onderwijs;
11. we willen weten waarom u, heer president, ten faveure van de …