Organic: “Geen behoefte aan bemiddeling NPS”

Organic Movement wil in dit stadium niet in dialoog treden met de bemiddelingscommissie die door NPS is geïnstalleerd. Dat maakt Organic Movement bekend op haar Facebookpagina.
[embedded content]
De NPS meldt in een persbericht kennis te genomen van het standpunt van Organic Movement dat zij in dit stadium geen behoefte heeft aan een bemiddelingspoging vanuit de partij.
De NPS zegt zich terug te kunnen vinden in enkele door de actievoerders genoemde issues die direct de aandacht van de regering behoeven. Verder deelt de NPS de bezorgdheid die in de gemeenschap heerst over de ontstane impasse tussen de regering en de actievoerders.
Dit onderkennend heeft de partij onmiddellijk positief gereageerd op het verzoek tot bemiddeling welke gedaan is vanuit delen van de Organic Movement. De NPS heeft toen enkele vooraanstaande leden en geestelijken bereid gevonden om in de bemiddelingscommissie zitting te nemen.
NPS zegt dank aan de geestelijken mgr. Karel Choennie, ds. Michael Persaud en ds. Diana de Graven, dat zij terstond toegezegd hebben een poging te ondernemen om uit de impasse waarin ons geliefd land geraakt is te komen.
“NPS zal altijd het pad van bemiddeling en dialoog blijven bewandelen in het belang van ons geliefd land. Wij dienen al het mogelijke te doen om verdere escalatie te voorkomen, welke ons land enorme schade kan berokkenen.”
De NPS roept eenieder op de acties vreedzaam te laten verlopen en blijft bereid zodra dat weer aangegeven wordt een poging tot bemiddeling te doen.