Oplossingen aangedragen voor code zwart in AZP

door Redactie
PARAMARIBO — Nadat er twee baby’s kwamen te overlijden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vanwege een schrijnend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, zijn er concrete oplossingen voorgesteld voor het probleem. Daarbij is bepaald dat het acuut tekort aan gekwalificeerd kader, met name op de Neonatale Intensive Care Unit (Nicu) en de Pediatrische Intensive Care Unit (Picu) moet worden opgevangen. “Daartoe wordt een delegatie van het AZP in de gelegenheid gesteld om op kort termijn via Cuba en Nederland een aantal NICU-verpleegkundigen te werven”, meldt het ministerie van Volksgezondheid in een persbericht. 
Herwaardering 
Ook is bepaald dat er in verband met de herwaardering van de zorgwerkers een ontmoeting komt tussen directie en Raad van Commissarissen (RvC) van het AZP met de minister van Volksgezondheid. Dit om van gedachten te wisselen over de implementatie van een nieuwe loonreeks. “In afwachting van de eventuele implementatie van de loonreeks is door de minister van Volksgezondheid gevraagd aan de directie van het AZP om een exercitie te maken over een aanpassing van toelagen aan de specifieke groep zorgwerkers”, meldt het ministerie.

Van sommigen hebben we de volgende dag toch een plekje kunnen regelen, maar voor 2 was het helaas te laat en zijn ze komen te overlijden

De kinderartsen van het AZP trokken aan de bel toen de neonatale zorg in het AZP in code zwart terecht was gekomen. Het tekort aan verpleegkundigen had ertoe geleid dat baby’s geweigerd werden die behoefte hadden aan de NICU-zorg. Deze baby’s werden dan bij de moeder gelegd om te overlijden. “Van sommigen hebben we de volgende dag toch een plekje kunnen regelen, maar voor 2 was het helaas te laat en zijn ze komen te overlijden”, hebben de kinderartsen in een brief aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid meegedeeld. De kinderartsen lieten weten dat zij het tekort aan verpleegkundigen al in maart hadden aangekaart bij het ministerie.
Investeringen
Eerder, in 2021, heeft het ministerie van Volksgezondheid investeringen gepleegd in de nodigde apparatuur en andere randvoorwaarden voor de twee gespecialiseerde NICU en PICU afdelingen van het AZP. “De vervanging van dit apparatuur was noodzakelijk nadat er in de jaren daarvoor geen vervangingsinvestering heeft plaatsgehad. De waarde van de investeringen was ongeveer 500.000 US dollar”, meldt het ministerie.