Openbaar Groen pakt parken en pleinen aan

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost deed een beroep op  van het ministerie van Openbare Werken om een handje mee te helpen de pleinen schoon te maken. Openbaar Groen zal een integrale aanpak doen, waarbij de groenvoorziening van de pleinen ook aangepakt zal worden. Er zal zoveel als mogelijk in eigen beheer gewerkt worden en waar nodig zal Bhola gevraagd worden in te komen.De samenwerkingsovereenkomst met de verenigingen die het beheer hebben over de pleinen zal opnieuw bekeken worden en waar nodig aangepast worden, zodat het onderhoud van het plein een blijvend karakter heeft. De waarnemend directeur doet een beroep op de gemeenschap, die gebruik maakt van de pleinen, om een handje mee te helpen bij het onderhoud. Aan de verenigingen die de verantwoordelijkheid hebben genomen om de pleinen te onderhouden vraagt Gangabisoensingh dat zij hun plicht nakomen, meldt de Communicatiedienst Suriname.Het commissariaat van Paramaribo Noordoost heeft secundaire en tertiaire onderhoudswerkzaamheden waar het inkomt. Het commissariaat probeert zoveel als mogelijk om gemeenschapsprojecten te bewerkstelligen, zegt vertegenwoordiger Asad Mushtaq. Het gebied rond het Gladiolenplein is geruime tijd verwaarloosd geweest en vanuit de gemeenschap is een beroep gedaan op het commissariaat om in te komen. Het is belangrijk om gezamenlijk tot oplossingen te komen zegt Mushtaq. “Met de ondersteuning van de ressortraadsleden samen met lokale ondernemers kunnen er mooie projecten uitgevoerd worden.”