OPEENSTAPELING VAN SCHANDALEN

De VES maakt zich zorgen over de maatschappelijke en financieel-economische ontwikkeling. De discussie wordt gedomineerd door schandalen over corruptie, vriendjespolitiek, bevoordeling van friends & family en sponsoren. De diverse schandalen belanden in de bekende doofpot of de oplossing laat te lang op zich wachten. Genoemd kunnen worden: de reçufraude, Sabaku- en Kronenburg grondroof, het SLM-schandaal, overheidsrol in Hakrinbank-intriges en de EBS-fraude. Aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd de diverse onopgeloste cases: 100 containers illegaal hout, de diverse drugsvangsten, veelvoudige dubieuze benoemingen en meerdere roofovervallen en criminele daden.
Verziekte mentaliteit remt broodnodige investeringen
De autoriteiten, zelfs op het hoogste niveau, liegen en bedriegen. De meeste schandalen komen aan het licht door ‘klokkenluiders’ uit de coalitie. Het openbaar maken van de oneerlijke praktijken is toe te juichen, maar kijkt men ook naar de eigen handelingen? Het is verwerpelijk dat politici zich ongestraft bezighouden met corruptieve praktijken. Deze schandalen en onopgeloste zaken creëren een ongunstig klimaat voor economisch herstel. Vandaar dat geen van de 150 investeerders van de lijst van de minister van BIBIS daadwerkelijk heeft geïnvesteerd.
SLM-schandaal
Het SLM-schandaal heeft aan het licht gebracht de inbedding van vriendjespolitiek en regelarij, bevoordeling van personen uit de eigen gelederen, openlijke strijd tussen coalitiepartijen, RvC-leden en partijloyalisten die gefaciliteerd willen worden. Het kannibaliseren van de SLM door de politiek is al langer dan 40 jaren gaande. Mensen die nu, al dan niet terecht schreeuwen, zijn al vele jaren RvC-lid van de SLM in diverse regeerperioden geweest. Men heeft nooit aan de bel getrokken en actief meegeholpen aan de teloorgang van de SLM. Wat het SLM-schandaal onthult, gebeurt mogelijk ook in andere staatsbedrijven. De regering heeft nog geen enkel beleid uitgezet over wat te doen met de vele staatsbedrijven. De in het regeerakkoord aangekondigde doorlichtingsstudies van de staatsbedrijven, zijn nooit uitgevoerd. Wat zal het worden? Rationalisatie, gezond maken, privatiseren? Het besluit van de regering om de goudreserves in beheer van Grassalco te verkopen en te verdelen onder twee structureel verlieslatende bedrijven, te weten USD 14 miljoen aan de SLM en USD 4 miljoen aan Grassalco, geheel buiten de begroting om, is onverantwoord. De Regering zal naast het herstelplan van de SLM, ook dat van Grassalco aan de samenleving beschikbaar dienen te stellen en het debat aan moeten gaan. Het gaat immers om schaarse gemeenschapsgelden.
IMF-programma
De aanname van de BTW-wet in DNA is toe te juichen. Het is zaak om nu de toegezegde belastingverlaging te treffen ter versterking van de koopkracht. De VES is van oordeel, dat de regering niet serieus omgaat met de uitvoering van het herstelprogramma en het IMF-programma. De onzekerheid door het missen van de 3e tranche, en mogelijk ook de 4e tranche, drukt de wisselkoers omhoog met alle nare gevolgen op het prijzenfront en de verdere verarming van de bevolking. Het IMF-programma is niet vastgelopen door de oorlog in Oekraïne, maar door het bewust niet nakomen van het programma door de Regering. Van een effectief sociaal vangnet middels een transparant ‘subject subsidiemechanisme’ is na twee jaar nog geen sprake. Het ministerie van Sociale Zaken in onzichtbaar. Ook van de met veel fanfare aangekondigde ‘Oli Moni Karta’ per 1 september, heeft de samenleving niets meer mogen vernemen. Is dit hapsnapbeleid van de baan?
Bestuurlijke verlamming
Het bestuur in het land lijkt vast te zitten en biedt geen uitzicht op beterschap. Het roer moet drastisch om, heeft de VES in haar brandbrief aangegeven bij twee jaar regering Santokhi. De oproep lijkt de autoriteiten koud te laten. Hoe gaan we dan het Volk inspireren?
Bron: VES-INZICHT
The post OPEENSTAPELING VAN SCHANDALEN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname