OORLOG VERKLAREN

In Oekraïne heerst er sinds 24 februari een oorlog die gestart is door de crimineel Vladimir Putin, president van de Russische Federatie, die er nooit aan heeft kunnen wennen dat de Sovjet-Unie niet meer bestaat en evenmin het militaire verbond Warschaupact. Putin droomt van een wedergeboorte van het grote en machtige vaderland van weleer, dat hij ‘’moeder Rusland’’ noemt. Putin vergeet dat het militaire verbond van het westen, de NAVO, veel krachtiger is dan het Russische leger en dat het niet in staat zal zijn een grote conventionele oorlog te winnen. Hij tracht nu het westen te chanteren met de leveringen van aardgas en brandstof en de rest van de wereld met de leveringen van graan en mais, dat voor 24 februari voornamelijk uit het belegerde Oekraïne kwam. De hele wereld heeft thans last van deze oorlog en dient zich voor te bereiden op nog een lange strijd en nog meer dure prijzen en in bepaalde landen zelfs hongersnood. Ook Suriname merkt nu keihard dat de oorlog in Oekraïne, ook zeer nadelige consequenties heeft voor ons allen. We merken dat bijvoorbeeld aan de stijgende benzineprijzen en dat we meer moeten betalen voor brood, bami en roti, die allemaal tot stand komen door het bestanddeel mais. De kosten van levensonderhoud gaan hierdoor omhoog. Maar niet slechts in Oekraïne wenst meneer Putin oorlog te voeren, ook in Suriname hebben we gasten die bereid zijn oorlog te voeren en wel tegen een regering die het volgens hen, bar slecht doet. Meneer Bouterse, oud-president en voorzitter van de NDP, wenst ook oorlog te gaan voeren tegen de regering Santokhi, en wel in het belang van het wegmaken van de armoede die onder het volk heerst. Hoe meneer Bouterse dat wil gaan doen en met welke middelen liet hij in het midden, de vorige week tijdens een meeting met zijn volgelingen in Nickerie. Als je oorlog voert, moet je in staat zijn te mobiliseren, je moet goed bij kas zijn en de manschappen en stoottroepen dienen wel in ruime mate voorhanden te zijn. Bouterse heeft zelf gezien hoeveel afvalligen er in zijn politieke structuur waren. Hij weet ook dat in zijn politieke partij er enorme tweespalt heerst en dat hij als seniorenburger, de enige persoon is die de zaak nog bijeen houdt. In de afgelopen jaren heeft de oorlogslustige Bouterse zelf heel goed gezien, dat veel van zijn vertrouwelingen alleen bij de partij kwamen hangen en bleven om hun eigen zakken te vullen en stinkend rijk te worden. Bouta, je bent al die jaren gebruikt als vehikel voor derden die à la dol wilden stelen en thans multimiljonair zijn in vreemde valuta. Deze lieden zijn al die jaren blijven plakken bij jouw paarse orga om vergunningen, goud- en houtconcessies, domeingronden en wat dies meer zij, te kunnen bemachtigen. Na de verkiezingsnederlaag in mei 2020, zijn een aantal gelijk vertrokken, omdat er niets meer te halen viel. Deze lieden wisten ook dat de staatskas was leeggestolen en hetgeen overgebleven was aan valutakasreserves en termijndeposito’s, het volk toebehoorde en dat je daar verder met je handen vanaf dient te blijven. Maar Bouta wenst de oorlog te verklaren aan de regering, omdat hij vindt dat het volk pienaart en nog veel armer wordt gemaakt door de huidige regering. Maar het is toch goed enkele vragen aan Bouta te stellen:
– Wie heeft de waarde van de Surinaamse dollar naar de bliksem geholpen tussen 2010 en 2020?
– Hoe is het zo gekomen dat in 2010 onder governor André Telting, we een wisselkoers voor de dollar hadden van SRD2.80,- en we bij het  vertrek van zijn NDP-regering reeds te maken hadden met dezelfde wisselkoers  die boven de SRD 15,-  lag?
– Wie heeft voor dit land een miljardenschuld in SRD  en een buitenlandse schuld van honderden miljoenen dollars bij Oppenheimer, China en India voor de regering Santokhi achtergelaten?
– Wie heeft ons land kredietwaarderingen met een junkstatus achtergelaten bij Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s?
– Wie heeft voor de zoveelste keer aan monetaire financiering van de reusachtige overheidstekorten gedaan?
– Wie heeft de valutakasreserves en termijndeposito’s van de hier gevestigde commerciële  banken  en in goed vertrouwen bij de Centrale Bank van Suriname  ondergebracht, gestolen? Juist ja, allemaal gejat onder Bouta zijn regering en de misdadiger Hoefdraad op Financiën.
– Wie heeft er vreselijk gestolen bij de Naschoolse Opvang,  het Carifesta Feest,  de TAS,  SBBS, SPSB,  Grassalco enz.?
– Wie heeft een totaal geruïneerde staatskas achtergelaten voor de regering Santokhi?
– Wie heeft er zo rigoureus huis gehouden dat in juli 2020, de ambtenaren niet meer konden worden betaald uit de inkomsten van staat uit directe en indirecte belastingen?
– Wie heeft Oppenheimer gewoon belazerd en dit land in een enorme buitenlandse schuld doen belanden?
– Wie heeft die land een enorme schuldenvraagstuk opgeleverd?
De paarse kliek van Bouterse heeft ons deze ellende bezorgd. En dan nog de euvele moed daarbij kunnen opbrengen om te stellen, dat zij dit volk nu zullen kunnen redden na de regering Santokhi te verjagen?
Dit volk moet wel goed doof en blind … ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname