Onsmakelijke praktijken bij staatsbedrijf FAI

Bij het staatsbedrijf Food and Agricultural Industries (FAI) te Jarikaba blijken er thans enkele onsmakelijke zaken zich af te spelen die uiteindelijk zullen bijdragen aan de verdere achteruitgang van dit bedrijf.
De eerste kwestie betreft bacoven die bestemd zijn voor onder andere lokale consumptie. Hierbij worden de bacoven verkocht aan zogeheten rijpers die middels rijping de bacoven op de lokale markt afzet. Er wordt gesjoemeld bij de verkoop van de bacoven. De rijpers ontvangen veel meer aan hoeveelheid bacoven dan waarvoor ze betalen. In een specifiek geval heeft een rijper 600 kg bacoven ontvangen maar heeft betaald voor 400 kg.
In andere gevallen is het zeer opvallend dat er duizenden kilo’s bacoven door FAI worden afgegeven onder de noemer donaties, achteraf blijkt de zogenaamde donaties gedaan te zijn aan een rijper. Natuurlijk komt er hierbij dan geen geld in het laadje voor het staatsbedrijf en kan de rijper gewoon zijn geld verdienen, met de zogenaamde donatie van bacoven, die hij heeft ontvangen van FAI.
Verder valt op te merken dat ook zogenaamde veehouders bacoven opkopen voor hun vee, vermoedelijk gaat het om enkele rijpers die onder die noemer aan bacoven komen.
De tweede kwestie betreft het transporteren van personeel door bussen van en naar FAI Jarikaba. Hierbij blijkt dat men ook sjoemelt met de rittenstaat van de bussen waardoor er meer gedeclareerd wordt door de bushouders via FAI.
De vraag die aan de orde komt is in nieuwsre de directie, de Raad van Commissarissen van FAI en ook de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij op de hoogte zijn van de wanpraktijken die plaatsvinden binnen het noodlijdend bedrijf. Het is alom bekend wat de staat is van dit bedrijf.
FAI is thans voor 100 procent in handen van Suriname, vallende onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De vorige eigenaar, het Belgische bedrijf The Fruit Farm Group, bezat 90 procent van de aandelen in het bedrijf en Suriname bezat de resterende 10 procent. The Fruit Farm Group vertrok hals over kop uit Suriname en liet het bedrijf in slechte staat achter.
De regering heeft onlangs FAI ondersteund met SRD 31 miljoen om een doorstart te kunnen maken en salarissen te kunnen betalen. Het moet nog blijken als FAI daadwerkelijk de doorstart kan maken. Het bedrijf moet geen subsidie opslokkend bedrijf gaan worden.
De hamvraag is ook wat de CEO van FAI allemaal aan salaris en voorzieningen ontvangt bij zo een noodlijdend bedrijf. Hierover is er tot op heden geen openheid gegeven.
Het zal verder nog moeten uitwijzen als er meerdere duistere zaken plaatsvinden bij dit bedrijf en dat de bovengenoemde onsmakelijke zaken niet het topje van de ijsberg van schandalen is bij het staatsbedrijf FAI.
Ann SadiNDP-assembleelid

Disclaimer
Suriname Go respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.