Ons Staatsbestel als boosdoener!

In verband met de onrechtmatige betalingen door het ministerie van Financiën van bijkans een bedrag groot 59.318.515 miljoen Surinaamse dollars heeft een onderzoek plaatsgevonden en uitgewezen dat voorafgaand aan de periode van het bewind van minister Armand Achaibersing bij Financiën niet of nauwelijks aandacht werd besteed aan de opmerkingen en aanbevelingen van de controle-instanties.
Naar de mening van de accountant, werden hierdoor de tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne beheersing niet verholpen en werd er zo een “bodem gelegd voor malversaties en onrechtmatige betalingen.” De grondoorzaak is daarom binnen het Staatsbestel het niet goed kunnen functioneren van CLAD en Rekenkamer.
Door het niet toepassen van hun bevindingen en aanbevelingen, maar ook het ontbreken van toezicht daarop door De Nationale Assemblee, en zoveel meer, heeft dit kunnen plaatsvinden. “Het hoeft geen betoog dat bij achterstanden in rapportage en behandeling van rapporten van de controle-instanties er omstandigheden en gelegenheden ontstaan voor malversaties en onrechtmatige betalingen,” aldus de accountant.
Naar mijn weten heeft vanaf 1980, onder leiding van de minister van Financiën dhr. André Telting en de directeur mr. Rudi Braam en vervolgens alle daarop volgende ministers en directeuren tot de laatste directeur dhr. drs. Jan Tawjoeram vanuit dit ministerie nooit eerder zo’n malversatie kunnen plaatsvinden. De huidige directeur, de heer Radj Parohi, is reeds 32 jaren werkzaam op het ministerie van Financiën en de laatste twee in de functie van directeur.
Zelfs ben ik als consultant werkzaam geweest bij de Rekenkamer tussen 2007 en 2010 onder leiding van drs. Riek Aron als voorzitter, waarbij tot stand werd gebracht en nieuw geïntroduceerd een audit programma Rechtmatigheid en Doelmatigheidstoetsing onder mede verantwoordelijkheid van de registeraccountant mr. drs. H. Schillevoort RA.
De vraagstelling is hoe het komt dat, hoewel in de voorafgaande periode van deze minister, niet of nauwelijks aandacht werd besteed aan de opmerkingen en aanbevelingen van de controle-instanties er toch nooit eerder zo’n mega-roof heeft kunnen plaatsvinden.
We hopen niet dat de procureur-generaal ook deze zienswijze deelt. Laten we stoppen met deze flauwekul en een beetje respect opbrengen voor de Surinaamse gemeenschap.
Eugène van der San