Onrechtmatig gegeven terreinen Sabaku-project worden ingetrokken

Alle personen die in strijd met de procedures terreinen hebben gekregen op het Sabaku-project, zullen ingetrokken worden. Ook personen die meerdere terreinen hebben gekregen, zullen deze moeten inleveren. Dit besluit is genomen in de regeringstop. President Chan Santokhi heeft dit zojuist meegedeeld tijdens een spoedpersconferentie. Hij heeft ook benadrukt dat de veiligheid in het land zal worden gegarandeerd. Er is een crisisteam veiligheid ingesteld onder de leiding van de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Krishna Mathoera van Defensie.

Wat de protestdemonstraties betreft, heeft de president aangegeven dat de regering voorstander van dialoog is. De dialoog met diverse organisaties is al gestart gisteren met de Surinaamse Politie Bond, die dinsdag een algemene ledenvergadering houdt. Santokhi zegt dat leiders van de protestmanifestatie het goed bedoelen en strijden voor lotsverbetering, maar er zijn ook kwaadwilligen die misbruik maken van de situatie. Er worden wegblokkades opgeworpen, ontplofbare stoffen zijn gegooid op gebouwen om brand te stichten. De etniciteit wordt aangescherpt, waarbij ernstige beschuldigingen worden geuit. Niet zal worden toegestaan dat er inbreuk wordt gemaakt van de rechtsorde. De rechtsstaat zal worden beschermd.

De president gaf aan dat met subjectsubsidie gegeven zal worden aan mensen die de stroomprijs niet kunnen betalen. De overheid heeft besloten niet iedereen te subsidiëren. Wie kan betalen, wordt niet gesubsidieerd. In augustus wordt een systeem ingevoerd, waarbij een kaart zal worden geïntroduceerd voor één voertuig per gezin. De ‘oli moni’ kaart zal worden geïntroduceerd. Dit wordt verder uitgewerkt.

De protesterenden moeten een brief schrijven naar de president met de punten. Deze zijn via de media bekendgemaakt, maar er moet, al is het via de app, kenbaar worden gemaakt. Dat is beloofd, deelt de president mee. De punten worden opgesteld door Organic. De regering heeft ook besloten dat alle corruptiezaken versneld aangepakt moeten worden. Dat is twee jaar geleden al gezegd. Het Openbaar Ministerie is versterkt, nu moet deze zaak moet spoed worden aangepakt.

Over de reçu-affaire is aan de waarnemend procureur-generaal gevraagd om de samenleving te informeren. Er zijn bekentenissen afgelegd. Gezien het sociaal-maatschappelijke impact hiervan, zal het Openbaar Ministerie de samenleving informeren via een persbericht.