Ongeveer 104 beschadigde paspoorten verdwenen

Intern onderzoek Justitie gaande
Op social media verspreidde het bericht zich heel snel over de gestolen beschadigde Surinaamse paspoorten. Anastatia Kanapé, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat op de afdeling Paspoorten, er een intern onderzoek is gestart. Uit het onderzoek is gebleken, dat ongeveer 104 paspoorten die als beschadigd en vervallen waren aangegeven in het CBB bestand, spoorloos zijn verdwenen.  Volgens Kanapé betreft de verdwijning van deze paspoorten een zeer ernstige zaak, ofschoon ze niet meer geldig zijn, kunnen ze toch gebruikt worden. De beschadigde en vervallen paspoorten, worden namelijk opgeslagen op de afdeling Paspoorten, en worden na een bepaalde periode vernietigd, met daaraan een proces-verbaal verbonden en wel onder toezicht van de politie. Kanapé zegt dat bij de ontdekking van de verdwenen paspoorten, de kwestie gelijk  gerapporteerd is aan de directeur van Binnenlandse Zaken (BiZa), en er vervolgens aangifte is gedaan, zodat de justitie de zaak kan onderzoeken. ”Medewerkers die toegang hebben tot de afdeling waar de ongeldige paspoorten worden opgeborgen, hebben vermoedelijk meegewerkt aan de verdwijning van de ongeldige paspoorten. Omdat er geen aanwijzing is dat er ingebroken is op de afdeling, gaat men daarvan uit, vandaar dat  Justitie is ingeschakeld voor een breder onderzoek.”
Wat vervolgens kan worden verteld,  is dat er tenminste één beschadigd paspoort gevonden is en er is opgemerkt dat de persoonsgegevens die in het paspoort opgenomen staan, niet voorkomen in het centraal bestand. “Ten eerste moeten persoonsgegevens  eerst voorkomen in het centraal bestand, en daarnaast moeten ze ook voorkomen in het paspoortsysteem, omdat het paspoortsysteem wordt gevoed met informatie vanuit het centraal bestand”, aldus Kanapé.
Gebleken is dat fraudeurs de houderspagina hebben verwijderd en in de plaats daarvan een vervalste pagina hebben bijgevoegd, met informatie die niet voorkomt in het bestand, naar aanleiding hiervan zouden de paspoorten gebruikt kunnen worden, maar gelukkig kunnen zij de informatie van de burger zoals die is uitgeprint niet gebruiken. “Dit heeft geleid naar een andersoortige interne onderzoekingen, wanneer het gaat om paspoorten die als miss-print zijn aangegeven”, aldus Kanapé.
The post Ongeveer 104 beschadigde paspoorten verdwenen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname