Onderzoek belangrijk aspect in slavernijverleden

Hoe verder met de erkenning, excuses en het herstel? Deze vraag heeft centraal gestaan tijdens een lezing van de Nationale Reparatie Commissie Suriname. Volgens voorzitter Armand Zunder kan de vraag niet beantwoord worden zonder dat er onderzoek is verricht naar het slavernijverleden.
Hij geeft aan dat onderzoek fundamenteel is, ook wanneer het gaat om herstelbetalingen aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten. De organisatie zal professor Humphrey Lamur uit Nederland aantrekken om te ondersteunen in onderzoek binnen het slavernijverleden.
De hoogleraar heeft al ruim 90 publicaties op zijn naam staan. Hij zal met zijn ervaring een bijdrage leveren aan de onderzoeksagenda, die is uitgezet tot 2030. Binnen het onderzoek zal men zich onder meer richten op de wreedheden die tijdens de slavernij in Suriname werden toegepast.
Zunder noemt onder meer ‘Span uku’ als een strafmaatregel. Deze martelmethode hield zoveel meer in als het radbraken van mannen en vrouwen. Zunder meent dat kennis van deze wreedheden ook kan bijdragen aan het cultureel en spiritueel helingsproces.
Volgens de commissievoorzitter kan er nog niet gesproken worden over een exacte tijdlijn noch minder over wat zich in de komende jaren zal voltrekken. Hij meent dat vooral Inheemsen en Afro-Surinamers georganiseerd moeten worden, zodat zij eenduidig uitleg krijgen over de plannen en doelen van de organisatie.
“Er moet veel meer dialoog komen”, aldus Zunder. Hij noemt het slavernijverleden een smet op de morele waarde van Nederland. De commissievoorzitter merkt op dat de Nederlandse premier Mark Rutte in 2020 andere standpunten had ten aanzien van het slavernijverleden. “Twee jaar later zijn die standpunten gewijzigd”, zegt Zunder.
Hij gaat verder met te stellen niet geïnteresseerd te zijn in de redenen waarom de Nederlandse minister-president van gedachten is veranderd. Zunder: “Het is van belang dat wij werken aan het waarmaken van de reparatie die ons toekomt.”
Volgens hem is de commissie vast van plan om de door haar gestelde doelen te bereiken. Zunder legt er de nadruk op dat de commissie uitvoering geeft aan een opdracht van het staatshoofd van Suriname.
De Nationale Reparatie Commissie is in 2013 als presidentiële werkgroep ingesteld met als doel het realiseren van reparatie voor de nazaten van de tot slaaf gemaakte Inheemsen en Afro-Surinamers.