Onderwijs houdt peilingstoets

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zal haar eerste peilingstoetsen houden. Dit doet zijn het kader van de vernieuwingen binnen het onderwijs. De eerste peilingstoetsen worden afgenomen op 20, 21 en 22 juli, in de leerjaren 4, 6 en 8 en op 25 en 26 juli in leerjaar 9. Deze toetsen zijn bedoeld om na te gaan welke leerstof leerlingen beheersen en welke niet.
De resultaten worden verzameld en geëvalueerd en dienen om het onderwijs aan leerlingen verder te verbeteren. Alle scholen en alle leerlingen van de genoemde leerjaren doen mee aan de peiling, maar niet alle scholen zullen toetsen ontvangen van alle leerdomeinen. Aan de hand van een steekproef zullen de domeinen aan de verschillende scholen toegekend worden.
De scholen zullen geen individuele feedback ontvangen. Alleen op landelijk niveau zal informatie verstrekt worden. Scholen ontvangen wel de correctiesleutels, waarmee ze zelf nagaan hoe ze hebben gepresteerd. Aan de hand van hun schoolresultaat kunnen scholen en leerkrachten de verkregen informatie als vertrekpunt voor reflectie en evaluatie gebruiken.
Belangrijk is dat de anonimiteit bij deze toetsen gewaarborgd is. Resultaten van individuele scholen worden dus ook niet bekendgemaakt. Ook op leerlingniveau worden geen resultaten teruggekoppeld naar scholen. Daarvoor zal een nieuw te ontwikkelen leerlingrapport gebruikt worden.