Onderwijs behoorlijk vernietigd

Het onderwijssysteem in het land is behoorlijk vernietigd. Het negende leerjaar zal straks worden afgerond en het curriculum voor dat schooljaar blijkt nog niet helemaal afgerond te zijn. Het curriculum zal pas volgend schooljaar kunnen worden geïmplementeerd. In het tiende schooljaar is normale leerstof van de tweede mulo behandeld.
Dit zal de komend school ertoe leiden dat de leerlingen van het negende schooljaar geen goede aansluiting zullen hebben op het tiende leerjaar. Ook het curriculum van het tiende leerjaar is nog niet af. Dan kunnen we ons wel afvragen waarmee het ministerie van Onderwijs nu bezig is?
Het schijnt dat leerkrachten bij het opstarten van het negende schooljaar op den duur zelf niet wisten wat zij in de klas moesten behandelen. Zowel de communicatie als concrete opdrachten vanuit de leiding van het ministerie ontbraken.
Daarnaast hebben leerlingen een deel van het schooljaar lessen gevolgd conform instructies voor de COVID-pandemie. Vele scholen hebben om de ene dag lessen verzorgd en zijn pas later overgestapt naar normalisatie. Zonder twijfel heeft dat ertoe geleid dat een niet in te halen achterstand, die het vorig jaar al was opgebouwd, is ontstaan. Het ministerie schijnt geen oog en oor te hebben voor deze problemen. Ook zijn zaken als de richtingen waarvoor de leerlingen kunnen kiezen, nog niet volledig uitgewerkt.
Vanuit het ministerie wordt ook niet gecommuniceerd hoe het verloren schooljaar van de leerlingen van het binnenland zal worden aangepakt. Die kinderen hebben al maanden geen onderwijs gehad. Zij hebben een behoorlijke achterstand op de andere leerlingen. Geen een woord wordt erover gerept noch minder een plan van aanpak gepresenteerd.
De problematiek wordt alleen groter met het onderwater lopen van de scholen en woningen van het binnenland. De tablets die bestemd waren voor afstandsonderwijs zijn bij de first lady. Ten koste van de ontwikkeling van die kinderen zijn die tablets anders ingezet. In elk geval niet in het belang van het kind waarvoor het bestemd was.
Ook heeft het ministerie niet in voldoende mate werk van gemaakt om de mogelijkheden van afstandsonderwijs uit te werken en te implementeren. Het lijkt alsof het ministerie op de droge tijd zit te wachten. Misschien zelfs een wonder. Van een praktische aanpak van het acute probleem is er geen sprake.
De communicatie met de ouders, de leerlingen en vooral de leerkrachten schijnt een onmogelijke wens te zijn. Er komt niets van de grond. Niemand met uitzondering van de minister en haar staf weten wat er gebeurt. Bij het stellen van vragen wordt uit stukken geciteerd die in de praktijk absoluut niet kloppen.
Feit is dat de achteruitgang en degradatie in het onderwijssysteem duidelijk te merken is. Wat ook vrij opmerkelijk is, zijn de vele drop-outs. Door de vele onderbrekingen in het onderwijsproces, de economische situatie en sterke toename van de armoede gaan veel tieners werken. Dit probleem is vooral manifest is het binnenland.
Indien het binnen ons onderwijssysteem zo door blijft gaan zal de schade onherstelbaar groot worden. Er wordt aandacht hiervoor gevraagd.
Zoals Nelson Mandela ooit zei “Education is the most powerful weapon you can use to change the world”.
Als we niet eens in onderwijs investeren en het absoluut verkeerd aanpakken zullen wij er nooit in slagen om dit land te ontwikkelen.
Daniella SumterGewezen DNA-lid

Disclaimer
Suriname Go respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.