Ondernemer Dassasingh 100 x bloeddonor

Op 5 maart 2023 tijdens de Phagwá Milan te Lalla Rookh, is de bekende ondernemer Hemradj (Lal) Dassasingh gehuldigd voor het feit dat hij 100 keer (!) bloed heeft afgestaan bij het Surinaams Rode Kruis. Defensieminister Krishna Mathoera bedankte hem namens de gemeenschap en overhandigde een oorkonde aan de heer Dassasingh. Het oorkondeproject is reeds jaren een gezamelijk initiatief van de stichting Organisatie Hindoe Media (OHM) Suriname en de Culturele Unie Suriname. Dassasingh die bij tij en ontij werd gebeld om in tijden van bloedschaarste met spoed bloed af te staan, heeft nooit nee gezegd. Hij geeft aan net zo door te zullen gaan de mens te dienen, zolang hij dat medisch mag en kan. Dassasingh kreeg een daverend applaus van het publiek.
The post Ondernemer Dassasingh 100 x bloeddonor .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname