Ondernemen in coöperatief verband stimuleert werkgelegenheid

Minister Steven Mac Andrew van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op maandag 18 juli een eerste ontmoeting gehad met de Raad voor het Coöperatiewezen (RACO). De RACO is een werkarm van het ministerie van AWJ en belast met het promoten en begeleiden bij de opzet van coöperaties, met als doel klein ondernemerschap te ondersteunen en werkgelegenheid te bevorderen. De minister heeft zich breedvoerig laten informeren over de ontwikkelingen op het vlak van coöperatiewezen in ons land en de problemen die de raad tegenkomt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.  Mac Andrew erkent het economisch potentieel van coöperaties en vindt dat kleine ondernemers en zelfstandigen zich meer en meer in coöperatief verband zouden moeten bundelen om gezamenlijk meer economisch voordeel te halen uit hun activiteiten. De bewindsman gaf aan, dat coöperaties producten en diensten op de markt kunnen brengen, niet alleen voor lokale consumptie, maar ook voor de export. De minister haalde voorbeelden aan van coöperatieve samenwerkingsvormen in het Caribisch gebied, maar ook elders in de wereld, die geleid hebben tot grote successen in verscheidene sectoren, zoals in de taxi-, horeca- en medische sector. Als goed voorbeeld in Suriname noemde hij het succes van de Landbouwcoöperatie Kwatta.
Afgezien van de economische voordelen die coöperaties opleveren voor de leden, vindt de minister dat deze samenwerkingsvorm ook een geschikt instrument is om in te zetten voor de creatie van werkgelegenheid en het in stand houden van banen. Tegen deze achtergrond zei Mac Andrew dat de RACO mogelijkheden moet bekijken om bewustwordingscampagnes op te zetten en uit te voeren over deze samenwerkingsvorm, waardoor meer personen zich bewust worden van voordelen van coöperaties. De minister wees onder meer op de gezamenlijke inkoop van benodigde inputs.  RACO-voorzitter Claudette Etnel, is van mening dat het coöperatiewezen meer bekendheid en erkenning verdient in onze samenleving. Daarom onderschrijft ze het voorstel van de minister om de coöperatie als samenwerkingsvorm te promoten onder de doelgroep.  De Communicatie Unit van het ministerie zal de nodige assistentie kunnen verlenen. Over de activiteiten van de raad, zei Etnel dat in samenwerking met de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), binnenkort 300 personen die als gevolg van de covid-pandemie hun baan hebben verloren, getraind zullen worden in ondernemerschap. Eerder zijn er aldus Etnel, ook trainingen verzorgd aan de doelgroep. Ook het opstarten van een eigen website is in voorbereiding bij de RACO.
The post Ondernemen in coöperatief verband stimuleert werkgelegenheid .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname