Onafhankelijk en eerlijk onderzoek niet gegarandeerd

Het volk dient onmiddellijk geïnformeerd te worden omtrent de diefstal van nu meer dan SRD 50 miljoen uit de staatskas. De gestolen middelen zijn middelen van het volk, die conform de wettelijke regelingen onder het beheer van de minister van Financiën en Planning in de staatskas waren gestort, met keiharde garanties dat hij ze veilig zou beheren. Immers zijn verantwoordelijkheid is wettelijk vastgelegd. Vandaag is elke burger geschokt dat deze regering, lees de minister van Financiën en Planning, dit vertrouwen zo ernstig heeft geschonden.
Uit de verklaring van de Centrale Bank van Suriname blijkt dat het volk al langer dan 2 weken in het donker is gehouden, misleid en verkeerd geïnformeerd. In De Nationale Assemblee vragen stellen aan de regering wordt door president Santokhi als kabaal maken getypeerd. De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, moet duidelijkheid verstrekken hoe dit onder zijn verantwoordelijkheid heeft kunnen gebeuren. Voor het volk is het duidelijk dat door deze ernstige misleiding, door informatie te onthouden en handelingen te plegen die een objectieve, correcte en eerlijke onderzoek dwarsbomen, de regering haar geloofwaardigheid volledig heeft verloren en dient op te stappen.
Kernvragen die nog het volk bezig houden zijn:– Is het juist dat er nog meer vervalste betaalopdrachten zijn gegeven en dat het bedrag kan oplopen tot een half miljard?– Is het waar dat het onderzoek gestrand is omdat tal van stukken niet te achterhalen zijn?– Is het waar dat er gepoogd is om middels gestolen geld uit de staatskas, geld wit te wassen?– Is het waar dat er aanwijzingen zijn dat ondernemers die gelieerd zijn aan de oranje partij bevoordeeld zijn en stukken van die bevoordeling zoek zijn geraakt?
Voor het volk is het duidelijk dat zowel het inhoudelijke- als politieke toezicht op de staatsfinanciën in elk opzicht heeft gefaald. In feite zijn alle burgers van het land voor minimaal SRD 50 miljoen bestolen. Door op deze wijze te ‘spelen’ met het geld van burgers hebben de regering en de minister van Financiën en Planning elke geloofwaardigheid verloren en kunnen zij niet meer worden vertrouwd. Hierdoor zijn de door de regeringsleider afgeleide verklaringen volstrekt ongeloofwaardig. Wat zijn afspraken met de minister van Financiën en Planning, de president en het Openbaar Ministerie nog waard, als de president nu al aangeeft dat de minister geen blaam treft? Daarnaast blijkt dat op de gestolen SRD 40,9 miljoen door derden beslag is gelegd, een extra onzekerheid, gezien het ‘trackrecord’ van financieel corruptieschandalen van deze regering.
Gezien de ernst van de zaak zou het van goed bestuur getuigen indien de president de minister zou bedanken. De diefstal van geld uit de staatskas en het ongecontroleerd bevoordelen van derden is een nationale kwestie en raakt het vertrouwen in ons financieel systeem op het hoogste niveau. Het volk ziet deze kwestie als het zoveelste bewijs dat de regering op een ‘desperate’ wijze geld aan het wegmoffelen is. Ze schroomt daarbij niet valse informatie te verschaffen. Het patroon van manipulatie en corruptie past in eerder aangekaarte corruptieschandalen die hebben gespeeld bij onder andere NV Surfin, HPSG, Blauwmeer affaire, Opvang, het aangaan van een MoU met een dubieus Italiaans bedrijf voor een lening van US$ 2 miljard enzovoorts. Hier moet een eind aan komen en de minister van Financiën en Planning moet de eer aan zichzelf houden en opstappen. Alleen dan kan het volk nog vertrouwen hebben in een onafhankelijke en eerlijk onderzoek. Dan zou recht zegevieren en de rechtstaat beschermd blijven.
Aziez Salarbaks