Olierijk Guyana investeert zwaar in landbouw

In overeenstemming met haar visie om de niet-olie-economie te versterken, overmatige afhankelijkheid van aardolie-inkomsten te voorkomen en ervoor te zorgen dat Guyana zelfvoorzienend is, is de regering de eerste zes maanden van het jaar ijverig gebleven bij het uitvoeren van belangrijke investeringen in de landbouw. Volgens het ministerie van Financiën werd GY$ 15,8 miljard (US$ 76,2 miljoen) van de GY$ 32,6 miljard (US$ 157,4 miljoen) begroot voor de landbouw, besteed in de sector. Dit werd gedaan om de teelt en productie uit te breiden om de import te verminderen, de export te vergroten en diversificatie te bevorderen, ondanks de heersende La Niña-weersomstandigheden.Als zodanig werd een begin gemaakt met de bouw van grote infrastructuur, de aanschaf van belangrijke apparatuur en machines en de oprichting van de nodige systemen en partnerschappen.Er werd ook opgemerkt dat GY$ 142,7 miljoen (US$ 688.950) van GY$ 343,7 miljoen (US$ 1,7 miljoen) tijdens de beoordelingsperiode door de visserijafdeling is uitgegeven. De voortdurende interventies van de overheid vertaalden zich in een verhoogde aquacultuurproductie van 444,1% in de eerste helft vergeleken met dezelfde periode in 2021, meldt OilNOW. Bovendien nam halverwege het jaar de brakwatergarnalenproductie toe met 292,6%, wat een direct gevolg was van het uitgebreid productieprogramma voor brakwatergarnalen. Deze interventie heeft geresulteerd in de rehabilitatie van meer dan 673 hectare garnalenkwekerijen, waarvan meer dan 28 garnalenkwekers profiteren, terwijl het heeft bijgedragen aan de diversificatie van de visserijsector.Bij het voortzetten van de inspanningen om jongeren werkgelegenheid te bieden, hebben 50 landbouwafgestudeerden binnen het Landbouw- en Innovatieprogramma voor ondernemerschap tijdens het halfjaar toegang gekregen tot de recent gebouwde schaduwhuizen. Tegen het einde van het jaar zouden nog eens 50 afgestudeerden hiervan profiteren. Dit programma zal het levensonderhoud van deze jongeren veranderen en tegelijkertijd de teelt van hoogwaardige gewassen zoals broccoli, bloemkool, paprika en wortelen, vergroten.In de eerste helft van 2022 werd het doel van de regering om de technische ondersteuning van agroverwerkers te decentraliseren ook bevorderd met drie agro-incubators gevestigd in Fort Wellington, St. Ignatius en Watooka. In het derde kwartaal zal naar verwachting nog een agri-business incubator worden gevestigd in Parika. De kleine agroverwerkingsbedrijven zullen verder profiteren van vijf agroverwerkingsfaciliteiten in Parika, Sophia, Mabaruma, White Water Creek en Charity, die tegen het einde van het jaar volledig zullen zijn uitgerust.De voorgaande investeringen zijn ook in overeenstemming met het streven van president Irfaan Ali om de voedselimportrekening van het Caribisch gebied in drie jaar met 25% te verlagen. Ali richt zich op de transformatie van de landbouwsector in de regio door waarde te creëren, met nauwe deelname van de particuliere sector. De hoofdlijnen van deze visie zijn de verbetering van de efficiëntie van de input- en outputmarkten voor agrovoeding, transport en logistiek, toegang tot energie en nationale en grensoverschrijdende marketing en distributie.