‘OAS moet als kenniscentrum functioneren om grote vraagstukken aan te pakken’

President Chandrikapersad Santokhi heeft een bezoek gebracht aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Op 16 september heeft het staatshoofd de OAS toegesproken in Washington D.C. De president heeft in zijn toespraak benadrukt, dat de verscheidenheid aan entiteiten en projecten duidelijk aantonen, dat de OAS op veel gebieden substantieel werk verricht en dat het niet alleen een politiek orgaan is dat lange vergaderingen houdt en resoluties aanneemt over conflictgebieden. “Ik wil dit rijke perspectief van de OAS presenteren als een multilaterale organisatie die expertise heeft op verschillende gebieden, omdat ik weet dat haar werk niet altijd genoeg gewaardeerd wordt.”
Het Surinaamse staatshoofd heeft de organisatie aangemoedigd om het goede werk voort te zetten. “Ik wil jullie allemaal aanmoedigen, inclusief het secretariaat, en alle entiteiten om dit goede werk voort te zetten. Ik weet dat de organisatie een beetje worstelt met haar budget, maar laat dat je niet ontmoedigen”, aldus president Santokhi. Hij heeft aangegeven, dat de OAS ook als kenniscentrum moet kunnen functioneren, omdat de OAS voldoende expertise uit haar lidstaten en haar directe omgeving moet kunnen verzamelen om alle grote vraagstukken aan te pakken. President Santokhi heeft de OAS, ook meegedeeld met welke belangrijke vraagstukken de Caribische regio te maken heeft. “Gisteren was ik aanwezig bij een vergadering van enkele Caricom-leiders met vicepresident Kamala Harris van de VS en president Abinader van de Dominicaanse Republiek. Die ontmoeting was het concrete resultaat van de overeenkomst die werd gesloten tussen de Verenigde Staten en de Caribische landen die aanwezig waren op de Summit of the Americas in juni van dit jaar”, aldus het Surinaamse staatshoofd.
Kort na de top werden drie gemengde comités op hoog niveau gevormd. Op 15 september zijn de drie rapporten over voedselzekerheid, energiezekerheid en financiering gepresenteerd en besproken. De thema’s van de comités weerspiegelen enkele van de belangrijkste problemen waarmee landen in het Caribisch gebied worden geconfronteerd. President Santokhi heeft ook gesproken over de algehele dreiging van klimaatverandering, die vooral bedreigend is voor kleine samenlevingen. “Samenlevingen met kleine economieën die niet over de enorme reserves beschikken die grote landen wel hebben.”
The post ‘OAS moet als kenniscentrum functioneren om grote vraagstukken aan te pakken’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname