Nurmohamed wil volgens ‘roadmap’ aanpak van wateroverlast

PARAMARIBO — Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) wil volgens een ‘roadmap’ te werk gaan bij een gefaseerde aanpak van de wateroverlast. Deze gedachte maakte hij kenbaar toen hij donderdag samen president Santokhi op oriëntatie was in gebieden in Paramaribo, die door aanhoudende regens met wateroverlast kampen. “Die studies zijn al gedaan en de adviezen zijn er al, maar nu moet er een roadmap worden gemaakt”, laat de minister optekenen door de Communicatie Dienst Suriname.

“Die studies zijn al gedaan en de adviezen zijn er al, maar nu moet er een roadmap worden gemaakt. Dan heeft de regering dat ook als leidraad”

Volgens Nurmohamed moet er bij totstandkoming van de roadmap nagegaan worden of de bouweisen veranderd moeten worden dan wel verschuivingen of verplaatsingen nodig zijn. Hij zegt dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) hiermee belast is en in samenwerking met wetenschappers binnen enkele weken een actieplan zal afhebben. “Dan heeft de regering dat ook als leidraad”, aldus de bewindsman.
Dit is de toekomst waar Suriname naar toe moet, “willen wij tot een structurele aanpak komen van de problematiek”. Er is veel werk aan de winkel. De regering heeft een aantal teams ingesteld, waaronder het Watercrisisteam bestaande uit een aantal ministers. Los van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is een team ingesteld dat het actieplan van de regering moet formuleren op basis van voorgaande studies. “Daaruit moet voortvloeien wat er moet gebeuren, welke richting opgegaan en welke acties ondernomen moeten worden”, aldus Nurmohamed.
Duurzame maatregelen
Binnen dit team hebben alle vertegenwoordigende ministeries hun taken en rol, waarbij vooral een goede afstemming van belang is. De wateroverlast heeft vanaf vorig jaar ernstige vormen aangenomen. Hoewel het nu erger is, is volgens de OW-minister de ontwatering wel soepeler verlopen. Maar de noodzaak van duurzame maatregelen, zodat het water sneller kan wegtrekken, wordt groter. Daarbovenop komt ook de sociale hulp die gepaard gaat met de wateroverlastproblematiek.
Vorig jaar is een reeks kanalen en trenzen opgehaald. Dit jaar zijn werkzaamheden vooral uitgevoerd bij riviermondingen en kreken, met als resultaat dat het water sneller kon wegtrekken. Desondanks zijn bepaalde onderlopen gebieden vanwege de aanhoudende regens daarmee niet geholpen, terwijl het water elders binnen 24 uur is weggetrokken.
Nurmohamed stelt dat wij als samenleving anders moeten gaan denken, inrichten en bouwen, maar vooral passende maatregelen moeten treffen. “Het vraagt een hele mindshift.” Daarnaast vergt het vernieuwen en aanpassen van alle waterbouwkundige een fikse investering. “Niet alles kan in één keer worden gedaan.” Ook zullen de capaciteit en mogelijkheden van het NCCR uitgebreid moeten worden. “Het is een structureel probleem, een rampsituatie die zich steeds herhaalt en zeker ook in de toekomst”, aldus Nurmohamed.