Nurmohamed: ‘Bouw beschoeiing Openbare Markt Nickerie was EHBO werk’

Het assembleelid Ebu Jones heeft de vorige week tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee de regering om aandacht gevraagd voor de werkzaamheden die achter de markt van Nickerie zijn uitgevoerd. Daar is het vorig jaar in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) door een aannemer een oeververdediging gebouwd. Dat was nodig om verdere afkalving te voorkomen. De vishal is achter de markt geaccommodeerd en de visverkopers vreesden dat indien er niet snel zou worden ingegrepen, ook de visafdeling in de rivier terecht zou komen. Voordat werd overgegaan tot de bouw van de oeververdediging werden de visverkopers tijdelijk verplaatst naar een  andere locatie (de parkeerplaats ten westen van de markt) om hun waar aan de man te brengen. De gemaakte  beschoeiing heeft echter niet lang stand gehouden en lag binnen niet al te lange tijd in de rivier. Zelfs een leek zou zien dat het werk dat daar geleverd is, prulwerk is. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken zei tijdens een bezoek twee weken geleden aan journalisten, dat  de ontwerpers een fout in het ontwerp hebben gemaakt waardoor de palen niet diep genoeg waren geheid.
Volgens de OW minister zou men vrij diep moeten gaan, wil men daar damwanden heien.  Ook zou ervoor gezorgd moeten worden dat de rechterkant van de oever achter de markt beschermd wordt en dat er daar dus bolders zouden  moeten komen. De OW-minister geeft aan dat er voor een snelle aanpak gekozen is omdat het urgent was voor de vissers.
“Dat hield in, snel wat palen heien en damwand zetten. Maar het is een beetje mis gegaan; eigenlijk mag dat niet”, reageert Nurmohamed. De OW-minister geeft aan dat er binnenkort een tijdelijke oplossing komt totdat er een markt daar komt die professioneler ingericht wordt met damwanden op grotere diepte en een goede talud bescherming. Dat is er volgens de bewindsman nu niet. “Dit was even EHBO- werk”, merkt de minister op. Om te voorkomen dat de beschoeiing die nu gemaakt is, verder omkantelt, zullen er op korte termijn  betonnen palen geheid worden. De minister zegt verder alle moeite te zullen doen om te zoeken naar lokale investeerders die de markt willen moderniseren, en dat pakket van die verduurzaming daarin opnemen”. Op de vraag of de aannemer vrijuit gaat, zegt Nurmohamed dat het bestek voor de correctie al is gemaakt, en dat de aannemer het moet gaan uitvoeren. “Dat zal op eigen kosten hersteld worden”, weet hij. Volgens de minister is er wel volgens het bestek gewerkt, maar is er een fout gemaakt. “Ten eerste was er ook een hoge waterstand die ertoe geleid heeft dat het ook snel gebeurd is. Hij zegt dat OW het risico heeft genomen om het probleem snel op te lossen en het gevaar te doen wijken. Aan dit “EHBO-werk”, zoals de bewindsman het noemt, zijn weliswaar miljoenen SRD’s vergooid.
The post Nurmohamed: ‘Bouw beschoeiing Openbare Markt Nickerie was EHBO werk’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname