‘Nog geen sprake van extra inkomsten in Suriname’

Karel Eckhorst, onderhandelaar van Suriname bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zei tegenover een lokaal medium, dat er nog geen sprake is van extra inkomsten in Suriname. ‘’Het uitblijven van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voor dit jaar, heeft een impact gehad op onder andere het huidige programma van het IMF’’, zei Eckhorst. Hij voegde eraan toe, dat er maatregelen getroffen moeten worden, zodat de extra uitgaven door inkomsten gedekt kunnen worden.
Eckhorst benadrukte, dat de overheidsuitgave voor dit jaar nu al hoger zijn dan was begroot. ”De verhogingen die we hebben gezien, zitten in de loonsfeer en in de subsidiesfeer. Ik praat nu niet over het IMF, maar over de begroting. Als deze trend zich voorzet, dan zullen we eind van het jaar meer hebben uitgegeven aan lonen en salarissen dan we hadden begroot’’, aldus Eckhorst. In de subsidiesfeer wordt er nog benzinesubsidie gegeven. ‘’Er was een bedrag van 500.000 gealloceerd en dat hebben we al ruim overschreden, dus het verschil moet van ergens komen.”
Volgens Eckhorst moet de regering zich gaan focussen op hoe ze extra inkomsten kan genereren, zodat de uitgaven gedekt kunnen worden. ‘’Dit om te voorkomen dat het gat te groot wordt, waardoor eigenlijk het hele herstelprogramma gestopt zou moeten worden.’’
Eckhorst benadrukte dat de maatregelen die president Chandrikapersad Santokhi  aan het voorbereiden is, het volk niet zullen treffen. Volgens hem heeft de president aangegeven, dat er maatregelen komen om de koers te stabiliseren en girale dollars binnen te krijgen. Bedrijven die exporteren en dus vreemd geld binnenbrengen, zullen 35 procent van het bedrag ter beschikking moeten stellen van de banken.
De Belastingdienst heeft volgens Eckhortst, andere maatregelen voorbereid. Hij zei dat sommige mensen al aangifte hebben gedaan, alleen is het geld nog niet gestort. ‘’De Belastingdienst gaat daar versneld achteraan zitten, zodat dat plaatsvindt. In dit geval zijn er niet echt maatregelen of kosten erbij, die direct invloed zullen hebben op de koopkracht van de samenleving”, aldus Eckhorst.
The post ‘Nog geen sprake van extra inkomsten in Suriname’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname