Nog een agent vrij in zaak afpersing

Agent M.P. is vrijdag in vrijheid gesteld. Hij was aangehouden voor medeplichtigheid aan afpersing in Nickerie.Na op 26 juli in verzekering te zijn gesteld is de agent van politie M.P. bij de voorgeleiding in vrijheid gesteld, bevestigt advocaat Derrick Veira tegenover Suriname. De agent heeft zich op geen enkel moment schuldig gemaakt aan de hem verweten feiten. Uit het politiedossier blijkt dat enkel de naam van een andere verdachte, een meerdere in rang, wordt genoemd als te zijn degene die het bedrag van SRD 3.000 heeft gevraagd en ontvangen.

De advocaten Veira en Gregory Sitaram hebben aangegeven dat de hiërarchische structuur binnen de politie het niet toelaat om opdrachten die bevoegd gegeven zijn, te weigeren. De verdachte heeft zich gewoon van zijn taakstelling gekweten. De officier van justitie heeft op basis van het politiedossier en de argumenten die zijn aangedragen, de verdachte in vrijheid gesteld.