NIEUWE VERKIEZINGEN, MET EEN LEGE PORTEMONNEE?

Er zijn op dit moment tal van dwazen die lopen te roepen, dat er maar ten spoedigste nieuwe algemene, vrije en geheime verkiezingen in ons land moeten worden gehouden. Veel van deze dwazen weten heel goed dat zulks niet mogelijk is, gezien de zeer slechte financiële positie van het land, want volksraadplegingen zoals wij die kennen, kosten vele miljoenen in SRD, om maar niet te spreken van het valuta equivalent. En dan wil Keerpunt het hierbij nog helemaal niet hebben over de toch wel technische huidige perikelen rond de kiesregeling. Maar laten we het voorlopig hebben over de financiële tekorten van het land, die het niet mogelijk maken op korte termijn verkiezingen te houden om zo een andere c.q. gewijzigde, regering aan de macht te krijgen. Er is geen geld en dat weten de oppositionele schreeuwers maar al te goed. Men wenst chaos en te midden van deze wanorde, de machtstaat wederom herstellen. Het volk dient goed te begrijpen dat een niet-democratisch bestel, veel verschrikkelijker zal zijn dan de situatie waarin we nu verkeren. Degenen die de militaire dictatuur van de jaren tachtig hebben meegemaakt, weten precies waar Keerpunt het over heeft. We denken dan vooral over het buiten werking stellen van de grondwet en de vele mensenrechtenschendingen. Ook willen we eenieder erop wijzen, dat de vrije meningsuiting gelijk ter ziele gaat en dat de economie verder in elkaar zal donderen. Het is daarom meer dan verstandig goed te bezinnen, alvorens men met rare zaken begint. En al zouden we nieuwe verkiezingen kunnen betalen en houden, krijgt een andere, misschien gewijzigde regeerploeg te maken met dezelfde problemen die misschien binnen de kortste keren veel erger worden. De oproerkraaiers als die bejaarde Hoogie, weten precies dat ze een heilloze weg aan het bewandelen zijn, maar toch wensen ze met vuur te spelen en het land nog verder in de misère te brengen. En het zijn juist de mensen die ons vanaf 2010 tot 2020 in deze ‘shit’ hebben doen belanden die nu de grootste mond hebben en huichelachtig bezig zijn, mensen zand in de ogen te strooien. Maar gelukkig is het volk niet meer gek te krijgen door achter duistere profeten aan te lopen. Nieuwe verkiezingen op korte termijn, zullen geen duidelijke verbeteringen teweegbrengen, laat dat heel goed tot ons allen doordringen. We zijn veel te diep gezonken en slechts door behoedzaam en kundig beleid, kunnen we uit de shit geraken. Mensen die achter Hoogie aanlopen, hebben nog steeds niet ingezien, dat het om een nutteloze blaaskaak gaat, die bij de verkiezingen niet eens één DNA-zetel kon bemachtigen. Denkt deze gast nu werkelijk dat hij met zijn beperkt vermogen, het land kan redden? Geef ons een grote break.
The post NIEUWE VERKIEZINGEN, MET EEN LEGE PORTEMONNEE? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname