Nieuwbouw DNA officieel in gebruik genomen

De nieuwbouw van De Nationale Assemblee (DNA) op de hoek van de Grote Combéweg en de Henck Arronstraat, is officieel in gebruik genomen. De nieuwbouw werd ingezegend door bisschop Karel Choennie. President Chandrikapersad Santokhi zei gisteren bij de ingebruikname, dat een ‘’eigen huis’’ voor DNA, positieve effecten zal hebben op de taakuitvoering van het parlement. Het staatshoofd benadrukte, dat het parlement het volk vertegenwoordigt en brengt de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengt. De president deed derhalve een beroep op het parlement, de stem van het volk op een waardige en democratische wijze te behartigen.
Volgens president Santokhi is bij de brand in augustus 1996, een belangrijk deel van de parlementaire geschiedenis verloren gegaan. Het staatshoofd noemde het toen afgebrande gebouw, één met een rijke geschiedenis. Santokhi memoreerde in zijn toespraak enkele personen die volgens hem direct geassocieerd kunnen worden met de historie van het parlementsgebouw: Frederik Lim A Po sr., Gerard van der Schroeff, Johan Adolf Pengel, Henk van Ommeren, Olton van Genderen, Jaggernath Lachmon, Clemens Biswamitre en Emile Wijntuin.
Om zich als één van de drie machten in Suriname te onderscheiden, zal het parlement nu ook een eigen logo gebruiken.
Ook zal het personeel werkzaam op de griffie, vanaf nu in uniform op het werk verschijnen. In het nieuwe gebouw zijn enkele afdelingen van de griffie gehuisvest. DNA-voorzitter Marinus Bee, zegt dat er de komende twee jaar hard gewerkt zal worden om alles weer onder één dak te krijgen. “Het contract is reeds getekend met de architect die aan onze vergaderzaal gestalte zal geven‘’, aldus Bee. Bij de officiële ingebruikname zijn ook de stonfutu’s van het parlement, medewerkers die ten tijde van de brand van het parlementsgebouw in 1996 al werkzaam waren bij DNA, door Bee gehuldigd. Het in gebruik nemen van het pand is volgens Bee, een lang uitgesteld moment van vreugde en een gebeurtenis om in de gedenkboeken op te tekenen. ‘’Het Huis van het Volk is in zijn glorie hersteld’’, aldus Bee. Hij memoreerde zijn woorden bij de officiële sleuteloverhandiging in mei 2022, namelijk dat “een fenix die uit zijn as is herrezen”. Om het belang van Suriname te dienen, is democratie volgens Bee, voor elke burger van eminent belang.
Terwijl de nieuwbouw in gebruik is genomen, worden meteen ook de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal. Er wordt zei Bee, hard aan gewerkt wordt om alles onder een dak te brengen, zoals voorheen het geval was. Hij richtte een bijzonder woord van dank aan zijn voorgangers die altijd baanbrekend werk hebben verricht, zodat de democratie kon zegevieren.
Onderwijsminister Marie Levens deelde mee, dat de nieuwbouw een reconstructie is van het pand dat op 1 augustus 1996 door brand werd verwoest. Het onderwijsministerie is vanwege de uitvoering van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), betrokken geweest bij de wederopbouw van het parlementsgebouw. Volgens Levens heeft het feit dat het gebouw is neergezet zoals het vroeger was, te maken met het behoud van de historische binnenstad van Paramaribo. Alle tijdens de bouw gevonden voorwerpen zijn zorgvuldig schoongemaakt en bewaard. Van DNA-voorzitter is er toestemming verkregen om regelmatig de oude voorwerpen tentoon te stellen.
Het ministerie van Onderwijs gaat in samenwerking met de Commissie Nieuwbouw verder met het tot stand brengen van de vergaderzaal. De genoemde commissie staat onder leiding van Mahinder Jogi. Hij zei dat met de nieuwbouw van het parlement, Suriname weer een stap voorwaarts heeft gezet. In de nieuwbouw zal het administratief gedeelte van DNA ondergebracht worden. Volgens Jogi, heeft het 26 jaar en 6 maanden geduurd om tot dit moment te komen, echter zal de bouw van de vergaderzaal volgens hem, binnen 18 maanden een feit moeten zijn. Er zijn reeds concrete stappen hiertoe gezet.
DNA-griffier Ruth de Windt, zegt dat na de brand van 1996, verschillende parlementaire commissies hebben gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot de nieuwbouw. Ze sprak haar dank uit aan eenieder die zich te allen tijde heeft ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe parlementsgebouw. Bee overhandigde het boekje: ‘Ethische gedragscode, dienst- en kledingvoorschriften’, aan De Windt. Dit boekje zal de griffier distribueren naar alle personeelsleden. De Windt deed een oproep aan de samenleving om het gebouw te koesteren als te zijn haar eigendom.
The post Nieuwbouw DNA officieel in gebruik genomen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname