NIET ALLE WETTEN GENIETEN PRIORITEIT?

Je vraagt je wel af of alle wetten die in het parlement behandeld worden prioriteit genieten. Dit terwijl de samenleving aan het verpauperen is en zij behoefte heeft aan wetgeving ter bescherming van de winkelier of misschien zelf tegen de overheid. Wij denken hierbij aan wetten die bepalen hoeveel winst een winkelier maximaal mag maken of dat op basisgoederen nauwelijks winst gemaakt mag worden. Het zou ook een wet kunnen worden die vaststeld tot hoever de wisselkoersen maximaal mogen stijgen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken waar de gemeenschap voordelen aan heeft en niet een wetsproduct waarbij men tracht te voldoen aan een verdrag en waarbij de minister van Defensie zelf stelt, dat bepaalde zaken zich niet in ons land bevinden. We denken hierbij aan de recent behandelde wet ‘uitbanning chemische wapens’. Deze wapens komen niet voor in ons assortiment, waarvoor is zo een wet nodig dan?
Er zijn tal van andere wetten die voorkeur genieten, kijk maar naar de wet die men moet behandelen en goedkeuren en maakt dat de directeur bij de Hakrinbank vervolgd kan worden. Maar los daarvan, kan aan de meeste wetten geen invulling worden gegeven omdat de controle op de naleving totaal ontbreekt. Men heeft de middelen die zouden moeten maken dat de wet effectief draait nooit ter beschikking gesteld. Waarvoor die haast dan?
K.Y
The post NIET ALLE WETTEN GENIETEN PRIORITEIT? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname