NH presenteert ‘windmap’ in zoektocht naar duurzame energie

NH-Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft donderdag de wind resource map (‘windmap’) overhandigd aan collega-minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De data zijn verzameld om na te gaan in hoeverre het haalbaar is om energie te genereren uit wind. Het onderzoek is onderdeel van het project: ‘Development of Renewable Energy, Efficiency and Electrification (Su-G1001) dat NH uitvoert in samenwerking met de lnter-American Development Bank (lDB).Component l van het project was het vervaardigen van een wind resource map op basis van de verzamelde data van vijf opgezette masten en een sonic detection and ranging (SODAR)-unit. De resultaten zijn bij een stakeholderssessie gepresenteerd. De vijf masten zijn opgezet op vijf locaties in het Surinaamse kustgebied, te weten Adyuma Hill, Commewijne, Staatsolie Saramacca, Boskamp en Clarapolder (Nickerie).

Naast werken aan bereiken van beschikbaarheid van energie voor eenieder in 2030 (ontwikkelingsdoel 7), is ontwikkelen van groene energie een speerpunt van NH. Volgens Abiamofo heeft Suriname al ervaring op dit stuk. Hij zegt dat schone en hernieuwbare energie al een belangrijk deel uitmaakt van Surinames energiemix. In de komende jaren zal steeds meer aandacht besteed worden aan het ontwikkelen en uitzetten van beleid van hernieuwbare energiebronnen.

In het kader van de twee speerpunten heeft Suriname een financieringsovereenkomst getekend met de IDB voor het uitvoeren van het programma. Dit programma heeft als doel het bevorderen en toepassen van alternatieve energie en stimuleren van energie-efficiënte. Abiamofo geeft aan dat met de windmap een belangrijke basis gelegd voor verder onderzoek naar Surinames capaciteit en potentie voor wind als duurzame energiebron.

Het streven van de regering is om een uitgebalanceerde energiemix te bewerkstelligen; een die beantwoord aan het wereldwijde streven naar het beheersen van carbon footprint, schrijft de Communicatie Dienst Suriname. Steven Collins (Chief of Operations IDB) zegt dat bij het ontwikkelen van hernieuwbare energie ook arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Vanwege de wereldwijde klimaatverandering is windenergie een betere optie om verantwoordelijk met het milieu om te gaan.

Nurmohamed meent dat nagegaan moet worden of Suriname met eigen onderzoekers het ontwikkelen van hernieuwbare energie kan voortzetten. Hij stelt dat de Meteorologische Dienst van het ministerie in dit kader een belangrijk instrument is. Momenteel wordt deze dienst versterkt met onderzoekers. Volgens Nurmohamed kunnen NH en OW samen met opleidingsinstituten antwoord geven op de energievraagstukken van de overheid.