Newmont treft maatregelen tegen niet-gevaccineerde werknemers

De directie van de multinational Newmont zal maatregelen treffen tegen medewerkers, die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19. De leiding heeft dit laten weten in een brief, die is gestuurd naar de medewerkers. In de brief wordt aangegeven, dat COVID-19 een inspanning is voor het bedrijf en dat er daarom maatregelen getroffen zullen worden. Later deze maand wordt er een COVID-19-campagne gehouden.
Het bedrijf wil niet langer betalen voor de kosten van de site access testing door Newmont voor niet-gevaccineerde medewerkers. De medewerkers zullen voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten. Vaccinatie is ook een vereiste om naar de Merian mine-site en alle andere Newmont-werklocaties te gaan. Niet-gevaccineerde medewerkers zouden niet naar de site kunnen, totdat ze zijn gevaccineerd.
In de brief wordt verder aangegeven, dat vaccineren het beste middel is tegen COVID-19 inclusief een booster. Vaccinatie zou het beste middel zijn om de kans op ernstige symptomen en verspreiding van het virus te verkleinen. In het schrijven geeft de directie aan, dat er een toename te merken is in het aantal positieve gevallen op site en in de site access testen. Dit betekent dat we waakzaam moeten blijven en de COVID-19-situatie in Suriname en wereldwijd blijven volgen, staat er verder.
Standpunt vakbondJoël Panka, voorzitter van de Newmont Werknemersorganisatie (NWO), hierover gevraagd geeft in gesprek met Suriname Go aan dat de bond in een vroeg stadium met de directie hierover heeft gecommuniceerd. “We hadden ons standpunt gegeven over het vaccinatiegebeuren. De bond is niet tegen vaccinatie, maar het personeel onder dwang zetten is niet de juiste manier van aanpak,” geeft hij aan. Dit brengt argwaan bij de arbeiders, want het gaat om de mensen hun brood.
De directie stelt eisen, terwijl zij tijdens een ontmoeting hadden aangegeven, niemand te zullen dwingen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. “De beleidsmakers moeten Newmont tot de orde roepen als het erop aankomt, dat mensen hun baan op het spel wordt gezet,” laat Panka weten. Dit zorgt voor een onzekere situatie onder de arbeiders.
Het gaat volgens de NWO-voorzitter om 22 procent van het aantal werknemers tegen wie er maatregelen getroffen zullen worden. “We kunnen in deze onze vakbondswapens moeilijk gebruiken tegen de directie,” laat Panka weten.
De multinational geeft verder aan, dat de beslissingen om deze stappen te nemen niet gemakkelijk zijn, omdat ze de financiën van de niet-gevaccineerde medewerkers zouden beïnvloeden. “Als management hebben we echter de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkplek te creëren en zullen we de beslissingen nemen die nodig zijn om iedereen te beschermen,” schrijft de directie.