Nederland stuurt waterexperts naar Suriname

Nederland stuurt op korte termijn een waterexpert naar Suriname om met de plaatselijke autoriteiten vast te stellen hoe de watersnood het best bestreden kan worden. Als dat plan er is, volgt de rest van een team van experts.
Dat maakt dan een analyse van de urgente problemen en doet aanbevelingen, schrijft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer.
Suriname kampt al maanden met uitzonderlijke regenval. Om te voorkomen dat de Afobaka-stuwdam breekt, zijn alle spuien opengezet, waardoor het district Brokopondo onder water is komen te staan. Maar ook andere gebieden kampen met overstromingen. Mensen moesten hun huis verlaten, scholen zijn dicht, oogsten zijn verloren gegaan en de infrastructuur heeft schade opgelopen.
Voor de korte termijn stelt Nederland geld voor noodhulp beschikbaar. Dat zal onder meer door VN-organisaties als Unicef en de FAO worden besteed.
Op 6 juni zei ambassadeur Rajendre Khargi dat Suriname op verschillende gebieden hulp nodig had: tenten, mobiel sanitair, maar ook schoolboeken en voedselpakketten.