Nederland kampt met watertekort door droogte

De Nederlandse regering heeft woensdag een nationaal watertekort uitgeroepen, veroorzaakt door de hete, droge zomer die een groot deel van Europa uitdroogt. Zij heeft een nationaal team gevormd om maatregelen op te stellen om de voorraden te beheren, terwijl ze het publiek ook heeft gevraagd water te sparen.”Het watertekort heeft nu al een negatief effect op met name de scheepvaart en de landbouw”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Hij drong er bij mensen op aan “goed na te denken over de vraag of ze hun auto moeten wassen of hun opblaasbaar zwembad volledig moeten vullen. Nederland is een waterland, maar ook hier is ons water kostbaar.”Er is in de zomer weinig regen gevallen in Nederland en door drogere omstandigheden verder naar het noorden en oosten in Europa stroomt er minder water het land binnen via rivieren.De regering zei dat de drinkwatervoorziening niet wordt bedreigd en zei dat nieuwe maatregelen nog niet nodig zijn, maar “in de komende weken” zouden kunnen zijn.Waterautoriteiten in delen van het land hebben al beperkingen opgelegd aan boeren die gewassen met water besproeien, en verschillende kleine veerboten die rivieren oversteken zijn gedwongen hun vaarten te stoppen door de lage waterstanden. De droogtecondities belemmeren ook de vrachtschepen die de rivieren van het land bevaren.Aangezien tweederde van de Nederlandse bevolking onder de zeespiegel leeft, kunnen droogtes snel een acuut probleem worden in Nederland, waardoor rivieren dichtslibben en het waterverkeer wordt belemmerd. Een ander probleem ontstaat door het uitdrogen van dijken – velen hebben het gewicht van het water zelf nodig om sterk te blijven.Op dit moment draaien de binnenvaartschepen op de Nederrijn – een belangrijke route voor het vervoer van kolen van het Rotterdamse binnenland naar Duitse staalproducenten en elektriciteitsproducenten – op minder dan de helft van hun capaciteit.Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Transport zei dat vanaf dinsdag het water met 850 kubieke meter per seconde door de Rijn stroomde bij Lobith, de oostelijke stad waar het Nederland binnenkomt, “uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar”.De peilen waren beter in de Maas die vanuit Frankrijk naar Nederland stroomt.Het IJsselmeer, een groot kunstmatig zoetwatermeer in het noorden van het land dat in de 20e eeuw uit de Noordzee is uitgehouwen, is redelijk gevuld en kan de provincie Groningen van water voorzien.Het grondwaterpeil zakt echter en “is op plaatsen in het zuiden erg laag”, zei het ministerie, wat leidt tot algenbloei en vissterfte.Te midden van stijgende temperaturen vorige maand, werden de autoriteiten in Amsterdam gedwongen om water op mechanische bruggen te sproeien om te voorkomen dat ze uitzetten en vastlopen.Nederland is het laatste land dat de gevolgen van de droge omstandigheden voelt. De uitvoerende macht van de Europese Unie waarschuwde vorige maand dat het continent een van de moeilijkste jaren tegemoet gaat als het gaat om natuurrampen zoals droogtes en bosbranden als gevolg van de toenemende klimaatverandering.