NDP verwijst in de maak zijnde coalitie met VHP naar rijk der fabelen

De NDP verwijst een in de maak zijnde coalitie met de VHP naar het rijk der fabelen. De oppositiepartij in De Nationale Assemblee (DNA) reageert op een bericht op sociale media, als zouden er gesprekken gevoerd worden tussen de NDP en de VHP, voor het dumpen van de ABOP om een coalitie te vormen, schrijft de NDP in een verklaring.
Lees hier de verklaring van de NDP:
Wederom komt duidelijk vast te staan dat desinformatie onze samenleving op dit moment ernstig in gevaar brengt. Het bewust manipuleren van de waarheid door regeringsleiders en hun aanhangers, is een zeer ernstige daad van machtsmisbruik. Machtsmisbruik is en blijft strafbaar volgens het nationaal en internationaal recht.
Er is op dit moment geen sprake van enig overleg of samenwerking tussen de NDP en de VHP. De president heeft het verzoek van de NDP, om een nationale dialoog in te zetten, niet eens beantwoord.
Doel van de nationale dialoog was om samen met diverse politieke, maatschappelijke groepen, de vakbondorganisaties, om de tafel te gaan om de situatie voor het volk te verbeteren. U kunt u dus indenken dat het weer de zoveelste leugen is dat de NDP zou gaan samenwerken met de VHP, in een nieuw coalitieverband. Dit is desinformatie die het volk op dit moment met zoveel regeringsschandalen niet erbij kan gebruiken.
Het insinueren door de president dat de oppositie meer zou weten van de megaroof uit de staatskas, is de democratie in gevaar brengen. Dat heeft de NDP toen niet en nu niet op haar geweten.
De volksvertegenwoordigers mogen/moeten de regering ter verantwoording roepen over het wanbeleid. Daar de aangifte van dit delict, op dat moment reeds 14 dagen oud was, had de regering alle ruimte om zelf het hoogste orgaan van de staat, De Nationale Assemblee (DNA), in te lichten. Als de uitvoerende macht de wetgevende macht van iets beschuldigd, waar de rechterlijke macht een onderzoek naar uitvoert, dan is dat schending van de Trias Politica en is onze democratie ernstig in gevaar.
Dat het volk dan beslist om zelf actie te ondernemen omdat aan diverse oproepen geen gehoor wordt gegeven, is een consequentie van de regeringskeuzes die zij tot nu toe maken.
Het volk van Suriname laat vandaag weten hoe ontevreden men is met het huidige regeringsbeleid, na twee jaar, en voert een vreedzame protestactie. Zonder gehoor te geven aan zijn volk, met betrekking tot de crisis in het land, vertrekt de president naar het buitenland. Dit zegt veel over de leiding van Suriname en hoe serieus de regering het volk neemt.
Het insinueren dat de NDP deze protestactie heeft georganiseerd en weigeren te accepteren dat het initiatief uit het volk zelf komt, zegt iets over hoe de regering van Suriname laatdunkend over het volk denkt. In ieder geval niet als zelfstandig kiezende mensen dus. Op zo’n dag met desinformatie aankomen is dus schandalig.
De NDP ontkent met klem de desinformatie dat er een coalitie in de maak is met de VHP. De NDP ontkent met klem dat zij als politieke partij de organisatie is achter de demonstratie van vandaag. De NDP vraagt aan de regering en haar aanhang om op te houden de samenleving te ontwrichten door opzettelijk verkeerde en leugenachtige informatie te verspreiden. De NDP vraagt aan de regering om het volk van Suriname nu eindelijk te zien en serieus te nemen. De NDP vraagt aan de regering om de door haar ingezette armoede middels een drastische ombuiging van het regeringsbeleid op te lossen voor het volk van Suriname.
Wij hopen de samenleving zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen het volk succes toe met zijn spontane actie. Wij als NDP hebben al aangegeven “de oorlog tegen armoede” politiek in te zetten en dat de regering tot het inzicht gaat komen dat regeren is bedoeld om voor zijn eigen onderdanen op te komen. Binnen nationale en internationale wetgeving.
Vandaag herdenken we ook de verjaardag van Nelson Mandela. Citaat van hem:“Armoede is door de mens veroorzaakt enkan alleen door de mensworden overwonnen en uitgewist”
De Nationale Democratische Partij (NDP)