NDP verlaat ’s lands vergaderzaal uit protest

“Shame on you, shame on you!” riep de NDP-fractieleider Rabin Parmessar dinsdagavond met zijn fractie ’s lands vergaderzaal verlatend. De oppositie is ontstemd over de twee minuten die een Assembleelid kreeg om in te gaan op diverse brandende vraagstukken die aan de orde zijn gesteld in De Nationale Assemblee door de regering. “Wij worden gemuilkorfd. Wij krijgen niet de ruimte voor een openhartig debat”, uitte Parmessar zijn misnoegen. Voor een grote bankroof, wordt er maar twee minuten de ruimte gegeven, terwijl er tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd door de president en de minister, stelde Parmessar. “Have a heart!”

Nadat president Chan Santokhi en vier ministers het woord hebben gevoerd, is de vergadering door Assembleevoorzitter Marinus Bee geschorst voor fractieoverleg. Daar is er echter geen overeenstemming bereikt over de spreektijd. Fractieleider Asis Gajadien (VHP) merkte op dat de normale interruptietijd van 2 minuten moest worden gehanteerd. Melvin Bouva (NDP) stelde voor om de fractieleiders 10 minuten de tijd te geven, een tweede lid 5 minuten en de overige leden de interruptietijd van 2 minuten. Mahinder Jogi (VHP) kwam met een tegenvoorstel van 2 minuten per lid, zoals dat gangbaar is.

Bouva vroeg om een schorsing voordat de twee voorstellen in stemming gebracht zou worden. Hij stelde voor om de twee minuten per lid als fractietijd te beschouwen, waardoor zelf bepaald kon worden wie het woord zouden voeren. Ook dit voorstel werd niet geaccepteerd door de coalitie. Bouva merkte op dat er ernstige zaken zich afspelen. Zo is er weer een baby overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo doordat er geen opvangcapaciteit is. Er waren reeds twee baby’s overleden. Hij voerde aan dat zoveel onderwerpen niet in twee minuten konden worden besproken. De coalitie bleef op haar standpunt en stemde tegen het voorstel van Bouva. De NDP-fractie houdt later op de ochtend een persconferentie de ‘reçu-affaire’ en zal haar standpunt bekendmaken.

Over de fraude bij Financiën heeft De Nationale Assemblee, op voorstel van Bee, besloten dat de Rekenkamer ingezet zal worden voor het verrichten van een onafhankelijk onderzoek. De Rekenkamer is een werkarm van De Nationale Assemblee. Bee voerder aan dat de volksvertegenwoordiger een controlerende functie heeft. Het is belangrijk dat zaken tot de bodem worden uitgezocht om het systeem waterdicht te maken. Wat nu gebeurd is dat met ruim 46.9 miljoen van de rekening van de Staat is gefraudeerd, nooit meer mag gebeuren, benadrukte NPS-fractieleider Gregory Rusland. Afgesproken is dat de Rekenkamers alle tools krijgt om het werk goed te kunnen uitvoeren.