NDP-fractie eist onmiddellijk aftreden minister Achaibersing

De NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft per brief aan president Chan Santokhi geëist dat minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning de eer aan zichzelf houdt en zijn portefeuille onmiddellijk ter beschikking stelt. Indien dat uitblijft vraagt de NDP aan president Santokhi om minister Achaibersing onmiddellijk te ontslaan.
Op dinsdag 12 juli 2022 is in de openbare vergadering van DNA informatie verstrekt, met betrekking tot grootschalige fraude, verduistering en corruptie bij het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Geconstateerd is, dat er op 27 juni 2022 een betaalopdracht ter waarde van SRD 20 miljoen door het ministerie van Financiën en Planning, is aangeboden aan de CBvS, waarvan de uitvoering is geweigerd, op basis van vaststelling door de bank van frauduleuze handelingen.
Eerder dit jaar waren er reeds twee andere betaalopdrachten aangeboden aan de CBvS van respectievelijk SRD 14 miljoen op 25 april 2022 en SRD 26,9 miljoen op 14 juni 2022, die wel zijn uitbetaald. Thans is bekend dat er minimaal SRD 40,9 miljoen oneigenlijk is overgemaakt aan derden. De minister heeft in deze in ernstige mate wederom zijn plicht verzaakt.
Eerder in de kwesties New Surfin N.V. en de HPSG-deal, is reeds gevraagd maatregelen te treffen tegen het handelen van deze minister, vanwege de ernstige nadelige gevolgen voor de staat Suriname voortvloeiende uit zijn discutabele handelingen. Daarnaast is dezelfde minister in opspraak gekomen met betrekking tot de dubieuze verkoop van het ‘Blauwmeer’ aan de CBvS, waarbij de bank voor ruim 20 miljoen US-dollars zou zijn benadeeld.
Deze geconstateerde feiten zijn volgens de NDP-fractie onacceptabel en worden met klem verworpen. De thans onder zijn wacht, verduistering en diefstal van staatsmiddelen van tenminste SRD 40,9 miljoen is meer dan onacceptabel. Dit terwijl er geen financiën beschikbaar worden gesteld voor noodzakelijke verplichtingen jegens het volk.
Gelet op het bovenstaande en in het belang van het onderzoek eisen de assembleeleden van de NDP, dat minister Achaibersing de eer aan zichzelf houdt en zijn portefeuille onmiddellijk ter beschikking stelt. “Indien dat uitblijft vragen wij dat u betreffende minister onmiddellijk ontslaat, teneinde ook een sterk signaal te geven aan de nationale en internationale gemeenschap.”
De NDP-fractie eist een diepgaand onderzoek in deze zaak en rekent voorts op stringente maatregelen om ons geliefd land te vrijwaren van verdere beroving van staatsmiddelen. De NDP-fractie kijkt uit naar een formele verklaring van de president evenals een transparante beantwoording op de gestelde vragen in DNA.