NDP: Achaibersing en Ramdin moeten de eer aan zichzelf houden

De NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) eist een grondig onderzoek naar de dubieuze handelingen van minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Deze ministers dienen de eer aan zichzelf te houden en in afwachting van het onderzoek, hun portefeuille terstond ter beschikking te stellen, aldus de NDP in een verklaring.
Lees hier de verklaring van de NDP:
De 150 investeerders die bij monde van president Chan Santokhi in de rij stonden om in Suriname te investeren, was een zoveelste loze belofte van de president om de verkiezingswinst binnen te halen. Toen bleek dat er niks van waar was, zijn de investeerders en het 4 miljard diaspoorloos kapitaal in de gauwigheid vervangen met het fenomeen: “fresh capital”, waarvan alleen de president de definitie ervan lijkt te weten. Voor ieder ander buiten de kringen van de president, is “fresh capital” kennelijk een dubieuze constructie gelijkend op dat van HPSG en New Surfin NV.
De waas van geheimzinnigheid waarmee New Surfin NV is opgericht in donkere oranje achterkamertjes, geheel buiten het gezichtsveld van de overige coalitiepartners, heeft elke rechtgeaarde Surinamer ertoe bewogen om de ontwikkelingen rondom dit “investeringsvehikel” op de voet te volgen. Temeer het staatshoofd zelfs in een interview had aangegeven dat dit vehikel bedoeld is om de geldstromen buiten het zicht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de schuldeisers te houden. Nadat er de eerste maal documenten van New Surfin NV waren uitgelekt, was het duidelijk dat het niet ging om een staatsbedrijf, maar een private NV, waarbij overheidsgelden zijn gestort. Daarbij zijn bij de oprichting een zevental wetten overtreden, ondanks de waarschuwende adviezen van het juridisch team van de minister van Financiën.
Onder druk van de oppositie en de samenleving heeft de president uiteindelijk verklaard, dat New Surfin NV nietig is. Zou het ook nietig zijn, indien het niet was uitgelekt? New Surfin NV staat in ieder geval nog steeds ingeschreven in het handelsregister en de nietigheidsverklaring die de NDP-fractie steeds heeft geëist is nooit geproduceerd door de desbetreffende autoriteiten. De zoveelste misleiding van de samenleving. De zaak is bij de procureur-generaal (pg) gedeponeerd door de NDP-fractie, echter lijkt het in de doofpot te zijn beland.
Met de recente onthullingen van de fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP) bij de laatst gehouden openbare vergadering van 10 juni 2022, zijn er nieuwe documenten boven water gekomen die de kwestie New Surfin NV een andere dimensie hebben gegeven. Er blijkt een MoU te zijn ondertekend door de ministers van Financiën en BIBIS (de staat Suriname) met een Italiaans bouwbedrijf MAEC 87 SRL, voor een lening van maar liefst US$ 2 miljard tegen een rente van 0,5 procent per jaar; een grace periode van vijf jaar en een looptijd van 20 jaar. Heel opmerkelijk in deze MoU is dat de minister van Financiën heeft getekend namens het Kabinet van de President van Suriname. Hoe kan het dan dat de coalitiepartners, ABOP, PL, NPS en zelfs de vicepresident niet op de hoogte waren van deze lening?
Daarnaast is er een staatsgarantie getekend door de minister van Financiën, namens de Centrale Bank van Suriname, voor een bedrag van US$ 4 miljard, waarbij nagenoeg alle natuurlijke hulpbronnen en inkomsten van het land zijn verpand voor deze lening. Waren de directie van de Centrale Bank, het bestuur, de governor en de pg op de hoogte van deze staatsgarantie? Bij wet zouden ze in ieder geval goedkeuring moeten geven alvorens er werd ondertekend.
Nu de regering in haar recentste persverklaring de authenticiteit van de uitgelekte documenten heeft bevestigd, is er sprake van een zeer ernstige zaak. Aangezien de coalitiepartners niet op de hoogte waren van New Surfin NV, kan er geen missive van de Raad van Ministers (RvM) zijn, noch een resolutie van de president. Er was totaal geen parlementaire betrokkenheid, noch toestemming vooraf gegaan aan de lening met staatsgarantie, waarbij aanzienlijke bedragen zijn vermeld. Het feit dat het niet gaat om een staatsbedrijf, maar een prive NV (‘Surfin NV’ zonder voorvoegsel ‘New’, die overigens niet bestaat volgens het handelsregister) met een rekening in New York met accountnummer FRNYUS33 021085677, waarvoor een staatsgarantie van maar liefst US$ 4 miljard is gegeven, doet de haren rijzen.
Daarnaast wordt de lening aangegaan met het Italiaanse bedrijf ‘MAEC 87 SRL’, welk bedrijf volgens een simpele zoekopdracht via Google, een jaarlijkse omzet heeft van US$ 235.522,00 en slechts één medewerker in dienst heeft, namelijk de heer Angelo Montanari, die de MoU met de staat Suriname heeft ondertekend. Hoe kan dit bedrijf, de staat Suriname een lening geven van US$ 2 miljard met de mogelijkheid te verruimen naar maar liefst US$ 7 miljard? Iedere koe van zondag kan in beschonken toestand aangeven …