Natraject excuses Rutte onderwerp brainstormsessie marrons in Nederland

door Euritha Tjan A Way
PARAMARIBO — De marrongemeenschap komt vandaag in Nederland bijeen in Utrecht om te bespreken hoe samen verder door te gaan na de excuses van premier Rutte. Dit melden de samenwerkende Marron traditionele leiders in Europa bij monde van hun woordvoerder Kensly Vrede.

“De marrons in Europa zijn namelijk van mening, dat met het aanbieden van excuses door premier Mark Rutte, Nederland heeft toegegeven schuldig en aansprakelijk te zijn voor de mensonterende trans-Atlantische slavenhandel en slavernij”, meldt Vrede.

ADVERTISEMENT

Niet gekend
De marrons stippen wel aan dat zij echter niet gekend zijn als belangengroep aan het begin van de gespreksrondes met premier Rutte. “We voelen ons daardoor uitgesloten.” Vandaar dat de organisatie heeft besloten zich intern te gaan beraden over de diepe betekenis achter de excuses.
“Op dezelfde avond van 19 december hadden wij een bijeenkomst waarbij wij ons gebogen hebben over de betekenis van het excuus voor de marrongemeenschappen. Die bijeenkomst heeft in drie zaken geresulteerd”, meldt Vrede. Ten eerste, de instelling van een denktank, die de ontwikkelingen rondom de excuses actief zal volgen. Ten tweede: het schrijven van een brief aan premier Rutte om ook aandacht te vragen voor de marrons, als een van de groepen van nazaten van de tot slaafgemaakten. Ten derde: de formulering van een beleidsplan dat de komende periodes aan marrons in en buiten Suriname zal worden voorgelegd.
Visiedocument
Daarnaast heeft de denktank een visiedocument samengesteld op 11 februari en met de traditionele leiders van de marrons in Europa besproken. Dit visiedocument is gebaseerd op de drie begrippen, die in de toespraak van premier Rutte centraal stonden: Erkenning, Excuus en Herstel. “Het concept visie document zal nu in een brainstormsessie op 11 maart worden voorgelegd aan de marrongemeenschap bestaande uit alle zes marronstammen in Europa.”
De bevindingen uit de bijeenkomst van vandaag zullen aan het document worden toegevoegd. Ook zal het document als basis dienen voor consultatierondes met de grootopperhoofden en andere belanghebbende groepen in Suriname. Daarbij zullen afspraken worden gemaakt over verdere stappen. De brainstormsessie vindt plaats in het buurtcentrum Hart van Hoograven; ‘t Goylaan 77 en start om twee uur Nederlandse tijd.