Naresh Algoe nu ook substituut-griffier DNA

Naresh Algoe is door De Nationale Assemblee (DNA) voorgedragen tot substituut-griffier bij het parlement. In de zevende openbare vergadering is hij beëdigd in die functie. De nieuwbakken substituut-griffier is al elf jaar in dienst bij het parlement en was voor het laatst werkzaam op de afdeling ‘Wetenschappelijke en Professionele Ondersteuning’. Van huis uit is Algoe jurist en bestuurskundige.
Met de beëdiging van Algoe heeft het parlement nu drie substituut- griffiers. “We kennen hem als een zeer deskundig en professioneel persoon, die zijn krachten op diverse manieren aan De Nationale Assemblee geeft. Soms is hij adviseur van de griffie, soms is hij jurist, soms doet hij aan capaciteitsversterking. Algoe is internationaal georiënteerd en heeft stage gelopen in het parlement van België en India. Ik draag de overtuiging dat u met de kennis, ervaring en ook de attitude subliem zult functioneren”, zei de waarnemend voorzitter, Dew Sharman na de beëdiging.
Alle fracties en de regering hebben de nieuwbakken substituut-griffier gefeliciteerd en succes toegewenst.