MZ medewerkers in staking

door Samuel Wens
SIPALIWINI — Na de afgelopen drie dagen tot elf uur te hebben gewerkt hebben vandaag de medewerkers van de 52 poliklinieken van de Medische Zending (MZ) het werk neergelegd. Dit uit onvrede voor het niet ontvangen van gelden die met terugwerkende kracht zouden worden uitbetaald over de maanden januari tot juli, zegt Eugenie Wachter van de Medische Zending Werknemers Organisatie (MZWO).
Het bevreemdt haar dat er geen oplossing is gekomen na een gesprek afgelopen woensdag tussen de directie van MZ en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. “Wij kunnen niet meer wachten en hebben unaniem besloten het werk neer te leggen. Dit besluit heeft de algemene ledenvergadering  van donderdag ook bekrachtigd.”
De bond heeft dispensatie verleend aan de ambulancedienst om in spoedgevallen uit te rijden en spoed-en noodgevallen worden behandeld. Een training aan medewerkers gaat ook door. Wachter meldt dat de medewerkers in staking blijven totdat hun betaling is overgemaakt.