‘Mutaties en detacheringen douaneorganisatie niet volgens juiste procedures voorbereid’

De Douanebond heeft onlangs een spoed Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden, om haar leden te informeren over enkele ontwikkelingen binnen de organisatie.
Joyce de Vlugt, voorzitter van de Douanebond, zei tegen een lokaal medium, dat de aangekondigde mutaties en detacheringen niet volgens de juiste procedures zijn voorbereid. Ze vindt het jammer, dat de leiding zich niet houdt aan de vastgestelde procedures ten aanzien van mutaties en detacheringen.
De Vlugt benadrukte, dat er een mutatiebeleid is waaraan de leiding zich moet houden. ‘’In het beleid staat aangegeven, dat er eerst overleg tussen de leiding en de bond moet plaatsvinden, alvorens over te gaan tot mutaties’’, aldus De Vlugt. Ze voegde eraan toe, dat de directeur het laatste woord heeft over een mutatie. “Maar het feit is, dat bij het overgaan tot mutaties waar er een overleg plaatst moet vinden, dat hebben we in het geheel gemist”, aldus De Vlugt. De Vlugt zei dat de douanebond op 2 september een schrijven heeft gericht aan de douane-inspecteur ter bespreking van een correcte afhandeling van de mutaties en detacheringen.
De Vlugt is er ook niet over te spreken, dat waarnemend inspecteur Charda Girwar, in aanloop naar de ALV, de bond een schrijven stuurt, dat het bestuur eerst moet bewijzen dat het toestemming heeft van de minister van Financiën en Planning of van de directeur der belastingen, alvorens groen licht te geven aan de leden om de ALV bij te wonen.
De Vlugt spreekt de hoop uit, dat het bestuur wordt uitgenodigd om de knelpunten te bespreken en te komen tot een goede reorganisatie van de dienst.
The post ‘Mutaties en detacheringen douaneorganisatie niet volgens juiste procedures voorbereid’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname