Mulo-eindexamen dit jaar niet uniform

Het mulo-eindexamen is van het jaar niet uniform. Dit omdat landelijk niet alle scholen klaar zijn voor het examen. De school te Stoelmanseiland zal het examen op een later tijdstip afnemen. Dit omdat de school ongeveer een maand geleden te kampen had met wateroverlast, waardoor de leerlingen geen onderwijs konden genieten. Volgens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen de scholen in Brokopondo normaal deelnemen aan het examen.
De leiding van de muloschool te Brokopondo verklaarde in gesprek met een lokaal medium dat zij niet te kampen had met wateroverlast en dat het onderwijs hierdoor, normaal werd voortgezet. Volgens haar is de eerste dag van het examen vlot verlopen en kijken ze vol verwachtingen uit naar de resultaten. Woensdag was de eerste dag van het landelijke examen. Hieraan doen 11.660 leerlingen mee, waaronder 6.032 schoolkinderen van het derde leerjaar. Zij doen het toelatingsexamen en 5.628 zijn leerlingen van het vierde leerjaar die zullen deelnemen aan het examen. Dit maakte het ministerie bekend op zijn Facebookpagina.
Er is gestart met de onderdelen Nederlands (tekstbegrip), Boekhouden en Wiskunde. Gisteren zijn de vakken Engels, Natuurkunde en Bedrijfsrekenen getoetst. Het examen in de vakken Spaans en Technisch Inzicht wordt morgen afgenomen. De uitslag wordt op 4 augustus bekendgemaakt.
Archief foto
The post Mulo-eindexamen dit jaar niet uniform .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname