Moody’s: Groei Latijns-Amerika ziet er niet rooskleurig uit in 2023

Kredietbeoordelaar Moody’s heeft gewaarschuwd dat inflatie en politieke risico’s de groei van Latijns-Amerika tot 2023 zullen ondermijnen tijdens een recessie, zowel wereldwijd als in de belangrijkste economieën van de regio. Het bureau stelt dat de aanhoudende crisis in de toeleveringsketen de inflatie versnelt en de koopkracht van Latijns-Amerikaanse consumenten verslechtert.Dit leidt tot een wereldwijd verkrapping van het monetaire beleid en toenemende volatiliteit op de financiële markten, herwaarderingen van activa, naast strengere kredietvoorwaarden, die komt neer op een daling van de groei en het beleggersvertrouwen.”In deze context zal de kredietkwaliteit van niet-financiële en infrastructuurbedrijven in Latijns-Amerika divers zijn: we verwachten dat emittenten in Colombia en Mexico voldoende solide kredietkwaliteit hebben om de huidige groeivertraging het hoofd te bieden, terwijl emittenten in Argentinië, Brazilië, Chili en Peru te maken zullen krijgen met een verslechtering van hun kredietkwaliteit”, zegt Moody’s directeur, Marcos Schmidt.Volgens het agentschap zullen macro-economische onevenwichtigheden tot 2023 druk uitoefenen op Argentijnse bedrijven, terwijl de sterkte van de brutobedrijfswinst (Ebitda) en het genereren van cash van bedrijven in Brazilië tot 2023 zal afnemen, waardoor de kredietkwaliteit van beoordeelde bedrijven in het algemeen zal verzwakken. De kredietwaardigheid kwaliteit van niet-financiële bedrijven in Chili zal tot medio 2023 verslechteren als gevolg van hoge inflatie en rentetarieven.In Peru zal naar verwachting ook de kredietkwaliteit verslechteren, terwijl Colombia ondanks de inflatieschok zijn economische dynamiek zou moeten behouden.Moody’s voorziet ook een sterke liquiditeit en een lage afhankelijkheid van externe financiering te midden van krappere kredietvoorwaarden als gevolg van de cyclus van renteverhogingen.”Commerciële banken in de regio hebben historisch gezien robuuste liquiditeitsbuffers en een stabiele toegang tot structurele deposito’s”, aldus een vrijdag vrijgegeven rapport van Moody’s. “Middelgrote en kleinere banken met een looptijd tot 2022 hebben voldoende contanten en liquiditeit om aan hun verplichtingen te voldoen en kunnen mogelijk een deel van hun financieringsbehoeften via de binnenlandse markten dekken”, voegde het eraan toe.