Mogelijke fraude ontdekt op MinOWC

Op de afdeling Loonadministratie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zijn deze week tijdens reguliere werkzaamheden vermoedelijke onregelmatigheden ontdekt. Het gaat om het onrechtmatig toekennen van verschillende toelagen aan leerkrachten.
Sinds het aantreden van minister Marie Levens is de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) op haar verzoek bezig geweest met onderzoek naar onregelmatigheden. Tot nu toe ging het vooral om te zorgen dat de juiste procedures gevolgd worden.
Voorlopig zijn zeven gevallen ontdekt. Er is daarom aangifte gedaan bij de politie, die de onregelmatigheden aan de procureur-generaal (pg) voorlegt.
De leiding van het MinOWC en haar medewerkers verlenen alle medewerking bij dit onderzoek, staat in een persbericht.