Mogelijke fraude bij Onderwijs; aangifte gedaan

Er zijn deze week aanwijzingen ontdekt die vermoedens doen rijzen dat er sprake is van fraude op de Afdeling Loonadministratie van het Ministerie van Onderwijs. In ten minste zeven gevallen is ontdekt dat verschillende toelagen onrechtmatig zijn toegekend aan leerkrachten. De leiding van het departement heeft aangifte gedaan. De zogeheten “onregelmatigheden” zijn naar voren gekomen in het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), staat in een uitgegeven persschrijven. Dat onderzoek werd op verzoek van minister Marie Levens gestart. De bedoeling was om erachter te komen hoe goed de procedures op het ministerie worden gevolgd.