Minister Sewdien hoort uitdagingen belanghebbenden exportsector aan

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft gisteren een ontmoeting gehad met belanghebbenden van de multi-stakeholder Waardeketen Platformen Cassave en Fruit & Groenten Export, om een inclusieve en meer gestructureerde benadering te hanteren voor de deelname van Suriname aan expo’s in de regio. De dialoog met belanghebbenden, mede georganiseerd door het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) in samenwerking met LVV, bracht verschillende producenten, verwerkers en exporteurs bij elkaar.
Het gaat om ondernemers uit de groenten-, fruit-, cassave-, bosbijproducten en andere sectoren, vooral met exportpotentieel, om een strategie te bespreken voor een meer geïntegreerde en effectieve deelname van de landbouwsector aan regionale en internationale evenementen. Door middel van open dialoog hebben de belanghebbenden minister Sewdien geïnformeerd over de vele uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en hebben zij gesproken over de noodzakelijke voorwaarden voor export.
Kansen
De bewindsman erkende deze uitdagingen en moedigde de particuliere sector aan om leiding te geven en een oplossing te vinden door samen te werken met de verschillende segmenten van de waardeketen, en hierdoor de marktkansen voor de landbouwsector als geheel te vergroten. Hij informeerde de groep over de kansen op de markten van Trinidad en Barbados, met name voor verse producten en producten met een toegevoegde waarde.
Minister Sewdien stelde een aantal directe maatregelen voor die kunnen worden genomen om de markttoegang en de export te verbeteren, bijvoorbeeld logistiek (transport binnen de regio), houdbaarheid van producten (opslag-/distributiecentrum in het ontvangende land). “Er zijn kansen voor verschillende exportproducten, variërend van vleesproducten van kleine herkauwers (schapen en geiten) tot verse groenten en fruit (witte acai) en uit bosbijproducten, echter alleen als we samenwerken en niet gefragmenteerd te werk gaan, dus als één merk Suriname,” aldus minister Sewdien.
Diego Rodriguez, producent van de organisatie Duurzaam Weg naar Zee, met ervaring in de deelname aan deze expo-landbouwevenementen in de regio, benadrukte dat een open en transparante dialoog en communicatie de juiste manier zijn om samen uitdagingen aan te gaan en meer op nationaal niveau samen te werken.
Betrokkenheid
Belanghebbenden van de Waardeketen platformen die worden ondersteund door FAO/SAMAP, bevestigden de bereidheid om deel te nemen aan deze evenementen, maar erkenden de noodzaak om zich van tevoren voor te bereiden en stap voor stap een professionelere en effectievere betrokkenheid op te bouwen.
“Leren van eerdere ervaringen, het delen van kennis en het opvolgen van de toezeggingen en zakelijke kansen die voortvloeien uit deze evenementen, zijn van groot belang voor Suriname om effectief te profiteren van deze kansen,” aldus Lucien Bourne, vertegenwoordiger van de Waardeketen platformen.
De deelnemers aan de bijeenkomst waren het eens, dat er een dynamische, multisectorale en representatieve groep van producenten, agroverwerkers en agro-exporteurs opgezet moet worden, om gericht en effectief deel te nemen aan evenementen. Hierdoor kan Suriname beter vertegenwoordigd worden bij komende regionale evenementen zoals in Trinidad en Tobago, Barbados en andere internationale evenementen zoals de Floriade.