Minister Ramadhin distantieert zich van artikel in Dagblad Suriname

In Dagblad Suriname is op 26 juli 2022 een artikel verschenen met als kopstuk Minister Ramadhin: “Informatie over schaarste aan medicijnen in Nickerie is mij niet bekend”. Het ministerie van Volksgezondheid deelt hierbij mede dat de inhoud van dit artikel niet de juiste weergave is van het interview en dat de minister zich distantieert van dit artikel.
In een interview met de desbetreffende journalist van Dagblad Suriname is minister Ramadhin ingegaan op de vraag als hij ervan op de hoogte is dat patiënten naar Guyana afreizen, omdat er geen medicatie is in Nickerie. De minister heeft aangegeven niet over de informatie te beschikken dat patiënten inderdaad afreizen, aangezien hij geen formele rapportage heeft ontvangen over het afreizen van patiënten. Echter heeft de bewindsman niet gezegd dat hij geen informatie heeft over schaarste aan medicijnen. Het beschikbaar zijn van medicamenten is een continu proces en afhankelijk van diverse factoren. De informatie is bekend bij het ministerie over de uitdagingen met betrekking tot medicamenten en er wordt continu overleg gevoerd tussen de betrokken instituten die de garantie van medicamenten moeten veiligstellen.
In tegenstelling tot de informatie dat Surinamers naar Guyana vertrekken voor medische behandeling, is recent nog een Surinamer met spoed uit Guyana naar Suriname afgereisd voor behandeling, omdat er diverse problemen waren met de behandeling in Guyana.
Het ministerie van Volksgezondheid zal rectificatie vragen van het artikel in Dagblad Suriname.
The post Minister Ramadhin distantieert zich van artikel in Dagblad Suriname .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname